Oppimisen tuen palvelut tarvitaan myös työikäisille

VÄITÄMME, että oppimisen tuen palvelut lisäisivät huomattavasti työikäisten työllistymistä ja kouluttautumista sekä vähentäisivät muiden palvelujen tarvetta.

Työllisyyspalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan suuri joukko työikäisiä, joilla on oppimisessaan haasteita.

ERINOMAISESSA kirjoituksessaan erityisopettaja Marja-Sisko Paloneva muistutti (HS Mielipide 31.1.) digitaalisista lukityövälineistä lukemisen ja kirjoittamisen apuna. On tärkeää ymmärtää, että lukivaikeus ja muut oppimisvaikeudet eivät rajoitu lapsuuteen vaan seuraavat mukana läpi elämän.

Työllisyyspalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan suuri joukko työikäisiä, joilla on oppimisessaan haasteita. He ovat saattaneet aiemmin selviytyä työssä ja arjessa hyvin, mutta osaaminen ei ole enää riittänyt työtehtävien muuttuessa vaativammiksi. Osa ei ole vielä päässyt työelämään kiinni, eikä työllistyminen avoimilla työmarkkinoilla näytä todennäköiseltä. Sinnittely omien haasteiden kanssa on voinut johtaa uupumiseen, sairastumiseen ja häpeän tunteisiin, kun ongelmien perimmäinen syy on jäänyt selvittämättä.

OPPIMISEN haasteet voivat johtua monista syistä. Tavallisimpia ovat synnynnäisestä neurologisen toiminnan erilaisuudesta johtuvat oppimisvaikeudet. Niitä arvioidaan olevan 10–20 prosentilla väestöstä. Moni on löytänyt hyvät keinot kompensoida oppimisvaikeuttaan ja selviytyy vaativassakin työssä hyvin, mutta osalle ne aiheuttavat haittaa. Perustaidot ja itseluottamus oppijana ovat voineet jäädä heikoiksi. Tiedetään myös, että oppimisvaikeuksien päälle kasaantuu usein erilaisia työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia sosiaalisia ja terveydellisiä haasteita.

Tällä hetkellä sekä työllisyys- että sote-palveluja uudistetaan. Tavoitteina on lisätä työllisyyttä sekä ehkäistä ongelmien kasvamista. Tätä tilaisuutta ei ole varaa hukata. Nyt on vihdoin luotava myös oppimisen tuen palvelut työikäisille, jotka ovat toistaiseksi jääneet oppimisvaikeutensa kanssa yksin. Palvelut ja yhteistyön käytännöt on rakennettava yhtä aikaa työllisyydenhoidon siirtyessä kuntien ja sote-palveluiden hyvinvointialueiden vastuulle.

VÄITÄMME, että oppimisen tuen palvelut lisäisivät huomattavasti työikäisten työllistymistä ja kouluttautumista sekä vähentäisivät muiden palvelujen tarvetta. Oppimisen tuki sisältää oppimisvaikeuksien tai muiden oppimisen haasteiden tunnistamisen, yksilöllisen ja aiemmat oppimiskokemukset huomioivan kohtaamisen, itselle sopivien oppimisen tapojen löytämisen sekä ohjauksen oppimisen apuvälineiden käyttöön.

Kaikkien yhteinen etu on, että jokainen löytää potentiaalinsa, työllistyy ja jaksaa työssä eläkeikään saakka. Myös ihmiset, joilla on oppimisessaan haasteita. Oppimisen tuen yhdenvertainen toteutuminen edellyttää julkishallinnon panostusta. Palvelujen kehittämisessä ei tarvitse aloittaa nollasta, sillä kolmannella sektorilla on paljon asiantuntemusta ja kokemusta. Yhteistyössä nämä palvelut voidaan kehittää sekä yksilön hyvinvointia ja työkykyä että kuntien ja hyvinvointialueiden elinvoimaa tukeviksi.

Sarianna Reinikainen

toiminnanjohtaja, Erilaisten oppijoiden liitto ry

Kaija Ray

kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr

oikeus oppimiseen -neuvottelukunnan työryhmä

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat 11.2.2022