Kaipaamme kokemusta kohdatuksi tulemisesta

Pelkkä viestin välitys ei välttämättä riitä, jos nuori ei koe sen olevan merkityksellinen itselleen.

Olemme NUORTEN HAHMOLA -hankkeessa pohtineet viime aikoina paljon nuorten tavoittamista ja kohtaamista. Nuoret eivät välttämättä aktiivisesti hakeudu heille suunnattuun toimintaan tai lähde mukaan kertomaan, mitä toivoisivat tai mistä innostuisivat. Kuitenkin nuoret on mahdollista tavoittaa viestimällä siellä ja sinne, missä he aikaansa viettävät. Esimerkiksi koulu, oppilaitokset ja sosiaalisen median kanavat ovat niitä reittejä, mitä kautta viesti on mahdollista saada perille.

Vai saako sittenkään? Pelkkä viestin välitys ei välttämättä riitä, jos nuori ei koe sen olevan merkityksellinen itselleen. Tästä pääsemme kohtaamiseen ja siihen, millä tavalla tuottaa tunne siitä, että on tullut kohdatuksi ja ymmärretyksi. Korona-aika on pakottanut myös miettimään keinoja tavoittaa ja kohdata nuoria verkon välityksellä. Toisaalta jotkin etäyhteyden tuomat seikat ovat mahdollisuuksia ja saattavat helpottaa esimerkiksi vaikeista asioista kertomista, jos sitä ei tarvitse tehdä kasvokkain. Toisaalta etäyhteydet vievät meiltä mahdollisuuden turvautua ei-kielellisiin tapoihin, kuten eleisiin ja ilmeisiin. Olemmekin pohtineet ja miettineet sitä, millaiset mahdollisuudet esimerkiksi somesisällöllä tai videolla on tuottaa kohdatuksi tulemisen kokemus. Ehkäpä kohtaaminen on mahdollista myös verkkovälitteisesti, jos pystymme pysähtymään hetkeen ja olemaan läsnä ja osoittamaan sen niillä keinoilla, mitä sillä hetkellä käytössä on. Saamamme palautteen mukaan Hahmola-oppimisympäristön 3. ja 4. kurssin videot ovat koskettaneet ja pysäyttäneet kohtaamaan omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Se on erinomainen alku myös sille, että samoista asioista haluaa ja uskaltaa puhua myös toisille.

Kohtaaminen voi tapahtua arjen pienissä tilanteissa

Jokaisella meillä on toivottavasti runsaasti kokemuksia siitä, että olemme tulleet kohdatuksi. Sillä, että joku aidosti näkee ja kuulee sinut, on valtava merkitys. Kohtaaminen voi tapahtua arjen pienissä vuorovaikutustilanteissa, joku tulee vastaan käytävällä ja kysyy ”mitä kuuluu?” niin, että tuntuu että hän aidosti haluaa kuulla myös vastauksen. Kohdatuksi tulemisen tunne voi syntyä kahdenkeskisessä keskustelussa tai vertaisryhmässä. Se on se tunne, kun voit hetkeksi laskea suojamuurit ja haluat kertoa ja kuulla toista. Se syntyy läsnäolosta, turvallisuuden tunteesta ja ymmärryksestä.

Esteenä kohtaamattomuudelle voi olla monet syyt. Kiire ja läsnäolon puute pilaa monesti mahdollisuuden aitoon kohtaamisen. Pelko ja häpeä voivat olla niin kipeitä kokemuksia, että niiden piilottelu saattaa muodostua esteeksi kohtaamiselle. Ehkä pelkäät itse, mitä toinen saattaa sanoa, jos hänen vastaukselleen antaa tilaa. Oman rajallisuuden huomaaminen on inhimillistä, kuten myös sen ymmärtäminen, että ketään ei voi pakottaa kohtaamaan. Kyse on vuorovaikutuksesta, siitä mitä kukakin yhteiseen pöytään tuo ja millä tavalla toisen tuomiset ottaa vastaan. Ja myös sen hyväksymisestä, että toisen kohtaaminen voi johtaa siihen, että huomaa, ettei itsellä olekaan vastauksia ja ratkaisuja.

Nuoruuteen kuuluu vahva halu kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyksi

Aikuiset, jotka ovat tunnistaneet omat hahmotusvaikeutensa, ovat tuoneet esille sitä, kuinka olisivat toivoneet tukea ja ymmärrystä etenkin nuoruuden kuohuissa. Kuitenkin nuoria on vaikea houkutella heille suunnattuun toimintaan tai saada keskustelemaan omista hahmotusvaikeuksistaan. Nuoruuteen kuuluu vahva halu kuulua joukkoon ja löytää oma vertaisryhmänsä. Omien kipupisteiden ja heikkouksina pitämiensä asioiden tunnistaminen, tunnustaminen ja kohtaaminen eivät välttämättä ole toivelistan kärkipäässä. Tätä pohdimme Hahkussa parasta aikaa; onko parempi keskittyä vahvuuksiin ja samankaltaisuuteen vai voiko ja pitääkö aikuisen nähdä myös tuen tarpeet ja erilaisuuden. Millä tavalla kohdata nuori ymmärtäen ja arvostaen? Millä tavalla toimia peilinä, joka hyväksyen sanoo, että näen ja kuulen sinut ja siitä huolimatta -tai ehkä jopa juuri sen takia -pidän sinusta, ymmärrän sinua, hyväksyn sinut. Kokonaisena ihmisenä, jonka kuuluukin olla omalla tavallaan epätäydellinen, koska se on ihmisenä olemisen ydintä.

Helpoin on aina aloittaa itsestään ja pohtia omia taitojaan kohdata toinen. Miten minä olen tänään kohdannut lapseni, puolisoni, työkaverini? Olenko ollut läsnä, olenko ollut avoin vuorovaikutuksella vai olenko ollut omassa kuplassani? Miten minä toivoisin tulevani kohdatuksi? Mikä minua auttaa keskittymään toiseen ja olemaan aidosti läsnä? Millä tavoin voin kutsua toista vuorovaikutukseen ja luoda turvallisen ilmapiirin? Kohtaaminen on aina kahden kauppa. Jos olet valmis aidosti kohtaamaan toisen, saatat tulla myös itse kohdatuksi! Ja kun tulee aidosti kohdatuksi, on helpompaa uskoa parempaan huomiseen.

Kirjoittaja: Suvi Ylönen, KM, YTM, hankevastaava/NUORTEN HAHMOLA -hanke, Niilo Mäki Instituutti

Maksutomassa verkkopohjaisessa Hahmola-oppimisympäristössä pääsee harjoittamaan hahmotuskykyään. Hahmolan 3. ja 4. kursseilta löytyy myös videomateriaalia hahmotusvaikeuksiin liittyvistä tunteista, kokemuksista ja omaa arkea tukevien uusien toimintatapojen opettelusta.