Hyvää uutta vuotta 20-vuotiaasta Erilaisten oppijoiden liitosta!

Vuonna 2021 Erilaisten oppijoiden liitto täytti 20 vuotta. Koronatilanteen takia syntymäpäiviä ei sen kummemmin juhlittu, mutta Liiton 20-vuotisesta toiminnasta ja tulevaisuuden tavoitteista teetettiin arvojamme – yhdessä, rohkeasti, positiivisesti – ilmentävä kuva! Koska yhteen kuvaan mahtuu vain valikoitu määrä asioita, yhdessä hallituksen ja henkilöstön kesken kokosimme kuvittajalle ne kaikkein tärkeimmät:

Merkittäviä ovat olleet Liiton valtakunnalliset kampanjat ja kehittämishankkeet, jotka ovat lisänneet tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja tuen keinoista sekä tavoittaneet aina uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Tärkeää on ollut toimiminen työryhmissä ja vaikuttaminen siihen, että erilaiset oppijat otetaan koulutusjärjestelmässämme ja muutenkin yhteiskunnassa paremmin huomioon. Jäsenyhdistykset ovat syntyneet aktiivisten vapaaehtoisten toimesta ja huolehtineet osaltaan siitä, että erilaiset oppijat saavat tukea omalla asuinalueellaan. Uusimpana jäsenyhdistyksenä aloitti tänä vuonna toimintansa Pohjoisen moninaiset oppijat ry – lämpimästi tervetuloa joukkoon! Yhteistyö myös lukuisten muiden erilaisen oppimisen asioissa toimivien kolmannen sektorin organisaatioiden, oppilaitosten, kirjastojen ja yritysten kanssa on ollut paitsi välttämätöntä myös ilo.

Samalla kun muistelimme kaikkea, missä Liitto on ollut mukana, oli hyvä pysähtyä jäsentämään Liiton perustaa ja olemassaolon tarkoitusta. Totesimme, että alusta lähtien Erilaisten oppijoiden liiton asiantuntijuuden ytimessä ovat olleet erilaisen oppijan kohtaaminen, tuen keinot ja välineet sekä kokemustieto. Liiton kouluttamat kokemusasiantuntijat haluavat toimia ja vaikuttaa, jotta erilaiset oppijat tulisivat ymmärretyiksi ja hyväksytyiksi omana itsenään ja jotta heidän polkunsa koulusta työelämään olisi tulevaisuudessa helpompi kulkea. Meille on tärkeää, että kaikissa koulutuksissa samoin kuin vaikuttamistyössä kuuluu vahvasti kokemuksen ääni. Siksi on hienoa todeta, että Liiton kokemustoiminta on entisestään tiivistynyt ja sen upea kokemusasiantuntijoiden joukko jatkaa kasvuaan.

Yksi kuluvan vuoden suurista ilonaiheista on ollut pilotti, jossa Kuopion työllisyyspalvelut on ostanut asiakkailleen Liitossa kehitettyä Oppimisen olohuone -palvelua. Palvelu on osoittautunut tarpeelliseksi ja vaikuttavaksi, ja Kuopio on tehnyt palvelusta hankintapäätöksen myös ensi vuodelle. Tavoitteena on, että vuonna 2022 myös moni muu kunta innostuu ostamaan tätä palvelua tai kehittämään sitä Liiton tuella osaksi omaa toimintaansa.

Erityisen iloisia voimme tänä vuonna olla siitä, että erilaisten oppijoiden tueksi eduskuntaan perustettiin oma tukiryhmä. Tukiryhmän toinen puheenjohtaja Paula Risikko on todennut, että tukiryhmä saa meiltä kolmannen sektorin toimijoilta tärkeää ja tarpeellista asiantuntija- ja kokemustietoa, ja tukiryhmä puolestaan huolehtii siitä, että me kolmannen sektorin toimijat tulemme kuulluiksi ja saamme viestimme valtionhallinnossa eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä kohti tulevaisuuden tärkeitä tavoitteita: 1) riittävät oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja tuen resurssit varhaiskasvatuksesta kolmannelle asteelle, 2) oppimisen tuen palvelut aikuisille erilaisille oppijoille ja 3) yhteiskunnallinen ilmapiiri ja toimintakulttuuri, jossa erilaisuutta arvostetaan ja jokainen oppija löytää vahvuutensa.

Lopuksi vinkki! Erilaisten oppijoiden liitto on liittynyt Lahjoittamoon, joka on järjestöjen yhteinen varainkeruun alusta. Liitto kerää lahjoituksia oppimisvaikeuksia kokevien ala- ja yläkoululaisten tsempparistipendeihin, joiden tarkoituksena on tukea ja kannustaa niitä oppilaita, joille oppiminen ja opiskelu on tavallista haastavampaa. Stipendejä ei jaeta vain oppimistulosten perusteella, vaan niillä palkitaan erityisesti ahkerasta yrittämisestä sekä omien vahvuuksien ja itselle sopivien oppimisen tapojen etsimisestä. Tavoitteena on myös nostaa esiin ja huomioida sellaista lahjakkuutta, joka ei välttämättä näy perinteisenä koulumenestyksenä ja hyvinä arvosanoina.

Jos siis haluat aloittaa uuden vuoden hyvällä teolla, lahjoita! Pienikin summa kerryttää stipendirahastoa, mikä koituu isoksi iloksi monelle erilaiselle oppijalle.

Onnea ja iloa vuodelle 2022!

Sarianna Reinikainen

Toiminnanjohtaja