Vuoden 2021 ALLVAR-palkittu on Marja-Sisko Paloneva

ALLVAR-palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on pitkäjänteisesti ja merkittävästi lisännyt tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja/tai edistänyt oppimisvaikeuksia kokevien yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia opinnoissa, työssä ja arjessa. Palkinto on saanut nimensä tunnetun lukivaikeuksisen arkkitehdin Alvar Aallon mukaan. Toinen ’l’ tulee ruotsin kielen sanasta ’allvar’, vakavasti otettava. Palkinto on myönnetty vuodesta 1998 lähtien. 

Erilaisten oppijoiden liitto on myöntänyt vuoden 2021 ALLVAR-palkinnon erityisopettaja Marja-Sisko Palonevalle. Palkinto on myönnetty tunnustuksena hienosta, yli 30 vuotta jatkuneesta työstä digitaalisten lukiapuvälineiden tunnettuuden ja käytön lisäämisessä sekä erilaisten oppijoiden yhdenvertaisten oppimisen mahdollisuuksien edistämisessä.

Palkinto on luovutettu Marja-Sisko Palonevalle kansainvälisellä Luki-viikolla pidetyssä ALLVAR-webinaarissa. Koko lokakuun kestävän Luki-kuukauden ja webinaarin teema oli Lukivaikeus ja työhyvinvointi. Teemaa käsitellään työntekijöiden, työnantajien ja tutkimuksen näkökulmista.

ALLVAR-palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on pitkäjänteisesti ja merkittävästi lisännyt tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja/tai edistänyt oppimisvaikeuksia kokevien yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia opinnoissa, työssä ja arjessa. Palkinto on saanut nimensä tunnetun lukivaikeuksisen arkkitehdin Alvar Aallon mukaan. Toinen ’l’ tulee ruotsin kielen sanasta ’allvar’, vakavasti otettava. Palkinto on myönnetty vuodesta 1998 lähtien. 

Marja-Sisko Paloneva

Erityisopettaja Marja-Sisko Paloneva on ollut perustamassa 1990-luvun alkupuolella moniammatillista ja hallinnonrajat ylittävää verkostoa. Vuonna 1999 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi toiminnalle ensimmäisen 3-vuotisen rahoituksen. Yhteistyössä olivat mukana terveys- ja opetustoimi, kirjastot ja vammaisjärjestöt. Vaasan keskussairaalan Tikoteekissa tarjottiin ohjaus- ja neuvontapalveluita myös lukivaikeuksisille, jotka tulivat palvelun piiriin erityisesti opettajien lähettäminä. Erityisryhmien Tieto- ja viestintäteknologiakeskus Datero ry perustettiin vuonna 2003, ja toiminnanjohtajaksi valittiin Marja-Sisko.

Dateron toiminnanjohtajana Marja-Sisko on jatkanut aktiivista työtä sen eteen, että kaikki, joiden oppimista, opiskelua ja työntekoa digitaaliset lukiapuvälineet helpottaisivat, saisivat ne matalalla kynnyksellä käyttöönsä.

Marja-Sisko on halunnut työllään edistää kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja puhunut voimakkaasti sen puolesta, että äänikirjat ja tekstin kuunteleminen ymmärrettäisiin samanarvoisena oppimisen keinona kuin perinteinen tekstin lukeminen. Työn keskeisenä motivaattorina on ollut sen näkeminen, miten asiakkaiden arjessa, opinnoissa ja työssä selviytyminen helpottuvat, kun he saavat itselleen sopivat apuvälineet käyttöönsä.

Datero ry 

Datero on vuodesta 1999 lähtien toiminut yhdistysten yhdistys, joka toimii Pohjanmaan alueella. Sen jäsenjärjestöt ovat vammais-, etu- ja kansalaisjärjestöjä sekä Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta. Toiminnan päärahoittaja on STEA. Ryhmätoimintaa toteutetaan myös muilta säätiöiltä ja rahastoilta saaduilla avustuksilla. Dateron palvelut ovat käyttäjille maksuttomia. Dateron nimi muodostuu sanoista DAta-Terapia-ERityisOpetus: Datero tiedottaa, kouluttaa ja antaa ohjausta erityispedagogisista tietokoneohjelmista, -menetelmistä ja digitaalisista lukivälineistä.

Linkki: Dateron nettisivulle Datero erityisryhmien tieto- ja viestintätekniikka keskus » Datero