JÄSENJÄRJESTÖT-SARJA: VSD, Varsinais-Suomen Dysleksia ry toimii lukivaikeutta kokevien lasten ja aikuisten tukena

”Vanhemmille on tärkeää kuulla, että arjessa kohdatut haasteelliset tilanteet ovat samanlaisia kuin toisissa perheissä. ” – Varsinais-Suomen Dysleksia ry:n puheenjohtaja Tuulia Suominen.