JÄSENJÄRJESTÖT-SARJA: VSD, Varsinais-Suomen Dysleksia ry toimii lukivaikeutta kokevien lasten ja aikuisten tukena

”Vanhemmille on tärkeää kuulla, että arjessa kohdatut haasteelliset tilanteet ovat samanlaisia kuin toisissa perheissä. ” – Varsinais-Suomen Dysleksia ry:n puheenjohtaja Tuulia Suominen.

Varsinais- Suomen dysleksia ry tarjoaa neuvontaa ja koulutusta, järjestää koulutustilaisuuksia, leirejä ja seminaareja sekä tiedottaa lukivaikeuteen liittyvistä asioista. Tärkeänä osana VSDn toimintaa on lukitestaus ja niiden pohjalta lukilausuntojen laatiminen. Yhteistyö alueen eri yhdistysten ja oppilaitosten kanssa on myös yhdistykselle tärkeää.

Varsinais-Suomen Dysleksia ry on yksi vanhimpia Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyhdistyksiä. Yhdistyksellä on toimitilat aivan Turun keskustassa, Lounatuulet-yhteisötalossa.

Yhdistyksen alkuvaiheessa yhteistyö Turun Kristillisen opiston Lukituen kanssa oli aktiivista ja loi hyvän pohjan yhdistyksen omalle toiminnalle. Yhteisötalossa yhdistys jakaa tilat Turun-seudun Parkinson yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen sihteeri, Katja Junnila, on ollut mukana toiminnassa kymmenen vuotta. ”Ehdimme muuttaa juuri ennen koronan alkua, joulukuussa 2019, nykyisiin tiloihin. Yhteisötalo helpottaa verkostoitumista muiden yhdistysten kanssa. Varsinkin, kun voidaan jälleen aloittaa lähitapaamisia”, kertoo Katja Junnila.

Varsinais-Suomen Dysleksia ry:n puheenjohtaja Tuulia Suominen jatkaa, että syksyn 2021 aikana on jo järjestetty teemailtoja yhdessä muiden yhdistysten kanssa, muuan muassa etävuorovaikutuksen seminaari yhdistyksille oli erittäin onnistunut etäopetuksen käynnistämisestä. Myös yhdistyksen omat lukipäivystykset on aloitettu uusissa tiloissa.

Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisten jäsenten voimin. Monet Varsinais-Suomen Dysleksia ry:n jäsenistä asuvat Turun lähikunnissa kuten Raisiossa, Naantalissa ja Loimaalla. Tämä on yhdistyksen vahvuus, sillä jäsenistöllä on hyvä näkemys Varsinais-Suomen alueella oppimisvaikeusiin liittyvistä kysymyksistä. Yhdistys on toiminut yli kaksikymmentä vuotta. Tuulia Suomisen mukaan on hälyttävää, että Turun alueella on sivistystoimen johtajia, jotka yhä ajattelevat oppimisvaikeuksista, että vastuu loppuu perusopetukseen. Sillä ei ole mitään merkitystä antaako lapselle hänen tarvitsemansa tuen laaja-alainen erityisopettaja tai erityisopettaja, merkitys on sillä, että oppilas saa tuen, joka hänelle kuuluu ja kun hän sitä tarvitsee, Tuulia jatkaa. Oppimisvaikeuksiin liittyvät asenteet ovat tiukassa ja muutoksen saamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä koulujen kanssa.

Tiedon lisääminen oppimisvaikeuksista haastaa jäsenyhdistyksiä

Tuulia Suominen on toiminut Varsinais-Suomen Dysleksia Ry:n puheenjohtajana vuoden. Hän on ollut kiinnostunut oppimisvaikeuksiin liittyvistä kysymyksistä pitkään sekä henkilökohtaisesti että työnsä puolesta toimiessaan Maijamäen koulussa apulaisrehtorina. VSD:n hallituksen jäsen ja entinen puheenjohtaja Armi Lumiharju kysyi Tuuliaa mukaan yhdistyksen toimintaan, kun Tuulia jäi eläkkeelle. Tuulia kertoo, että hän itse aikoinaan oli ensimmäinen henkilö, jolla oli ylioppilaskirjoituksissa huomioitu lukilausunnolla lukivaikeus. Omakohtainen kokemus erilaisesta oppijuudesta ja sen vaikutuksesta opintoihin, uraan ja aineopettajan ja rehtorin pitkä ammatillinen näkemys antavat hänelle vankan pohjan luotsata Varsinais-Suomen Dysleksia ry:n toimintaa.

Suomen yhdistystoiminta kokonaisuudessaan on tällä hetkellä murroksessa. VSD:ssä on myös havaittu suhtautumisen muutos yhdistystoimintaan. Vapaaehtoistoiminta periaatteessa kiinnostaa ihmisiä, mutta kynnys sitoutua yhdistykseen jäsenenä on noussut. Osin kehityksen takana on, että yhdistystoiminnan rinnalle on tullut talkootapahtumia muistuttavaa vapaata kansalaistoimintaa kuten somen kautta koollekutsuttavia tehdään yhdessä tempauksia. Tapahtumat ovat hyviä, mutta yhdistyksille ominainen pitkäjänteisemmän työn tuomat mahdollisuudet vaikuttamiseen kapenevat.

Tuulia Suominen pohtii, että VSD:n uudet tilat ovat hyvin saavutettavat, silti uusien jäsenten innostaminen toimintaan mukaan on haastavaa. Katja Junnila on samaa mieltä. Esimerkiksi he ottavat syksyllä 2021 olleet Turun kirjamessut. Yhdistyksen esittelypiteellä kävi neuvoa ja opastausta kysyviä henkilöitä, jotka olivat myös toiminnasta kiinnostuneita. Katja jatkaa: ”He olivat kiinnostuneita ja ottivat esitteitä, mutta silti messut eivät toistaiseksi ole tuoneet uusia jäseniä. Toisaalta, että yhdistys näkyy aktiivisena alueellisissa tapahtumissa, on toiminnalle tärkeää.”

Lasten ja nuorten lukileirit ovat VSD:n kestosuosikki

Varsinais-Suomen Dysleksia ry järjestämät lukileirit ovat suosittuja. Puheenjohtaja Tuulia Suominen jatkaa ajatusta, että yhdistysten on elettävä ajassa. Totutut tavat tarvitsevat uudistusta ja jäsenhankinnan osalta on mietittävä toiminnan tarvetta ja kampanjoja tarpeeseen vastavan toiminnan ympärille.  

Varsinais-Suomen Dysleksia ry järjestämät lukileirit ovat suosittuja. Kalaonni suosi leiriläisiä.

VDS:n yksi suosituimmista toiminnoista on vuosittain järjestettävät lasten ja nuorten lukileirit. Ne tarjoavat samassa paketissa toiminnallista yhdessä tekemistä, tietoa, neuvoja ja ennen kaikkea vertaistukea. ”Tänä vuonna otimme mukaan myös vanhemmat. Heille järjestettiin leirillä erillinen vertaistukituokio samalla kun lapsilla ja nuorilla oli järjestettynä omaa ohjelmaa.” Tuulia kertoo. Hän jatkaa, että lapsen lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus on osa koko perheen arkea. ”Vanhemmille on tärkeää kuulla, että arjessa kohdatut haasteelliset tilanteet ovat samanlaisia kuin toisissa perheissä. Tilanteiden ratkaisujen ja kokemuksien jakaminen lisää tietoa ja ymmärrystä lukivaikeudesta”, Tuulia lisää. Katja Junnila jatkaa, että vertaistuki on yhdistyksen toiminnassa mukana myös jatkossa.

He molemmat Tuulia ja Katja odottavat korona rajoitusten helpottumista Varsinais-Suomessa, jotta toimintaa päästäisiin käynnistämään toden teolla yhteisötalossa sekä luomaan uusia verkostoja. Tilat antavat mahdollisuuden aina lukipäivystysten yksilöohjauksesta 150 hengen seminaareihin.

Lisätietoja:

Facebook

Varsinais-Suomen Dysleksia ry nettisivut

Erilaisten oppijoiden liiton liity jäseneksi kampanja