Oppimisen apuvälinekeskuksen erityisasiantuntijat Riikka Marttinen, Sallamari Siitonen ja Sari Haapala.

Oppimisen apuvälinekeskus sujuvoittaa oppimista ja työntekoa

Oppimisen apuvälinekeskus on työstänyt Erilaisten oppijoiden liiton nettisivuille tiivistelmiä ja vinkkejä muun muassa opiskelutekniikoista ja keskittymisen keinoista. Samoin osa webinaareista on sivustolta nähtävissä nauhoitteina.

Oppimisen apuvälinekeskuksen toimintaa on kehitetty tänäkin vuonna poikkeusoloissa. Toimintaa on kehitetty palvelemaan paremmin valtakunnallisesti verkossa. Koronapandemia on muuttanut arkea, oppimista ja työntekoa monilla aloilla. Etäopetuksen ja -työn myötä digitaitojen osaamisesta on tullut tärkeää useammille kuin aiemmin. Työn ja oppimisen luonne on muuttunut ja myös oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille on tullut tarve oppia uusia tapoja työskennellä ja hoitaa arkeaan. Myös oppilaitoksissa on lähdetty etsimään ratkaisuja, joiden avulla etäopiskelua voidaan helpottaa teknisesti, jotta opiskelijat voivat keskittää energiansa oppisisältöihin oppimisympäristöjen teknisten ratkaisujen asemasta.

Oppimisen apuvälinekeskuksen erityisasiantuntijat seuraavat tiiviisti keskeisempien etätyöskentelyalustojen ja hyötyohjelmien kehitystä. Microsoftin Office 365 – ohjelmistopaketin saavutettavuustoiminnot, kuten esimerkiksi puheen tekstitys ja tekstin kuuntelu, ovat laajentuneet yhä useampiin Microsoftin palveluihin. Saavutettavuuteen, helppokäyttötoimintoihin ja hyötyohjelmiin liittyvät koulutukset ovat olleet hyvin kysyttyjä vuonna 2021.

Koronapandemia on nopeuttanut oppimisen apuvälineiden kehitystä ja käyttöönottoa. Haastetta Oppimisen apuvälinekeskuksen toimintaan on tuonut, että myös luennot, koulutukset ja työpajat on pitänyt suunnitella toimimaan verkossa. Toisaalta prosessi on ollut hyvää käytännön testiä kouluttajille, milloin tarvitaan asioiden käsittelyä aiottua pienemmissä paloissa ja miten kääntää etätyöskentelyn haasteet verkon kautta uudelleen vahvuudeksi.

Oppimisen apuvälinekeskuksen neuvontapalvelu ja oppimispakit

Oppimisen apuvälinekeskus on työstänyt Erilaisten oppijoiden liiton nettisivuille tiivistelmiä ja vinkkejä muun muassa opiskelutekniikoista ja keskittymisen keinoista. Samoin osa webinaareista on sivustolta nähtävissä nauhoitteina.

Uutena palveluna Oppimisen apuvälinekeskus lanseerasi syksyllä suoran neuvontapalvelun. Oppimisen apuvälineisiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää tekstiviesteillä suoraan apuvälinekeskuksen erityisasiantuntijoille. Palvelua ovat hyödyntäneet erilaisten oppijat, läheiset ja eri alojen ammattilaiset. Erityisesti opettajat ja muut nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat kiinnostuneita edistämään opetusmateriaaliensa käytettävyyttä ja etsivät vinkkejä verkko- ja lähiopetuksen sujuvoittamiseen. Lisäksi edunvalvonta kysymyksissä on lähestytty Oppimisen apuvälinekeskusta. Opettajat ovat ottaneet yhteyttä myös opiskelijoidensa puolesta tai yhdessä opiskelijan kanssa niin, että opiskelija on ensitapaamisen jälkeen jatkanut Oppimisen apuvälinekeskuksessa henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Yksilöohjauksien lisäksi on Oppimisen apuvälinekeskuksessa kehitetty pienryhmäohjausta. Oppimispakit ovat lyhyitä koulutuksia, joita ammattilainen voi varata omalle ryhmälleen ja osallistua ryhmän mukana koulutukseen. Oppimispakeissa esitellään oppimisstrategioita ja oppimisen apuvälineitä. Pakettien kysyntä ylitti tarjonnan, ja niitä on tarjolla jatkossakin vuonna 2022. Oppimispakkien sisältö sopii nuorille ja aikuisille oppijoille.

Kolmantena, eniten ehkä koronan innoittamana vuoden 2021 Oppimisen apuvälinekeskuksen uutuutena on ollut koulutus opettajille, jotka kokevat itse haasteita digilaitteiden ja -palveluiden käyttämisessä ja soveltamisessa tai digiperustaidoissa. Tämä Opettajana digiviidakossa -koulutus on Opetushallituksen rahoittama. Koulutus jatkuu keväällä 2022, ja haku siihen aukeaa vielä loppuvuodesta.

Asenteella on väliä

Oppimisen apuvälinekeskuksen pitkäjänteinen työ huomioidaan koko ajan enemmän opetuksen ja työelämän kentällä. Asenteet oppimisen apuvälineitä kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi. Tekniikan kehitys on myös asennemuutoksen takana. Työtä ja oppimista sujuvoittavat saavutettavuus- ja helppokäyttötoiminnot löytyvät monista päivittäin käytössä olevista ohjelmista ja applikaatioista sisäänrakennettuina, eli käyttäjän ei tarvitse tehdä lisähankintoja tai käyttää erillisiä apuvälineitä.

Paikallisesti Oppimisen apuvälinekeskus on kehittänyt aktiivista yhteistyötä pääkaupunkiseudulla, Joensuussa, Seinäjoella, Kuopiossa ja Pohjois-Suomessa oppilaitosten ja Oppimisen olohuoneiden kanssa. Aikuiset erilaiset oppijat saavat tarvittaessa lisäohjausta oppimisen apuvälineiden käyttöön ja ottavat niitä aktiivisemmin osaksi päivittäistä toimintaansa.

Oppimisen apuvälinekeskuksen toiminannan ydin on lisätä tietoisuutta oppimisen apuvälineistä ja niiden käyttömahdollisuuksista. Erityisasiantuntijat eli tuttavallisimmin apparit antavat ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä verkossa että lähikohtaamisissa sekä opastavat ihan kädestä pitäen oppimisen apuvälineiden käyttöönotossa. 

Lisätietoja:

Oppimisen apuvälinekeskuksen nettisivu

Oppimisen apuvälinekeskus Facebook