JÄSENJÄRJESTÖT-SARJA: POMO eli Pohjoisen moninaiset oppijat Ry

”POMO kuuluu kaikille Pohjois-Suomessa”, Anne Siivola ja Minna Kangas korostavat POMOn mottoa: Yhdessä olemme enemmän. ” Tervetuloa toimimaan yhdessä meidän kanssamme. Edistetään monenlaisten oppijoiden asiaa ja kerrotaan, mihin heillä on oikeus oppijoina.”

POMO, Pohjoisen moninaiset oppijat ry on uusin Erilaisten oppijoiden liitto ry:n jäsenjärjestöistä.

”POMO kuuluu kaikille Pohjois-Suomessa”, sanoo yhdistyksen sihteeri Anne Siivola.  POMOon voi ottaa yhteyttä koko Pohjois-Suomen alueelta. Alkusyksystä aloittaneen yhdistyksen aktiiveja on eri puolilla pohjoista. Heitä löytyy Ylitorniolta, Torniosta, Oulusta ja Muhokselta. Eivät Kemi ja Rovaniemikään niin kaukana ole, Siivola jatkaa.

POMO lisää alueellista tietoa oppimisvaikeuksista

Yhdistys on jo ehtinyt olemaan mukana Erilaisten oppijoiden liiton järjestämässä valtakunnallisessa Vanhempaininfo -webinaarisarjassa. Webinaarien päätteeksi eri alueilla oli omat alueelliset verkkotapaamiset, joissa vanhemmat pääsivät keskustelemaan järjestöjen tuesta omilla alueillaan. POMOn huoneessa oli tietoa ja neuvoja antamassa muun muassa vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa erityisopettaja Helena Nykänen. Häneltä on ilmestynyt keväällä väitöstutkimuksensa alakoulujen kolmiportaisen tuen toteutumisesta.

POMOn vahvuus pohjoisen alueen yhdistyksenä on sen jäsenten monipuolinen kokemus erilaisesta oppijuudesta, lisää yhdistyksen viestinnästä vastaava Minna Kangas. Hän ja Anne Siivola ovat molemmat vanhempina opetelleet tukemaan oppimisvaikeuksia kokevaa lasta ja etsimään tietoa niin tuesta kuin oppimisvaikeuksista. Heidän oma kokemuksensa vanhempana on yksi syistä, miksi he ovat mukana POMOn toiminnassa.

”Opettajilla on vaihtelevaa tietoa ja ymmärrystä”, sanoo Siivola. Oman lapsen tukea järjestettäessä hänelle selvisi, että pohjoisessa tarvitaan lisätietoa oppimisvaikeuksista. Hän jatkaa:” Nyt paikallisena tiedetään, mihin voi ottaa yhteyttä ja mistä päästä voi lähteä purkamaan asioita. Lasten testaukset alueella menevät esimerkiksi lastenneurologian kautta. Etelä-Suomessa ei hahmoteta etäisyyksiä, kun perheitä ohjataan palveluntarjoajille.” Minna Kankaalla on samanlainen kokemus. ”Suomi on pitkä maa näissä asioissa. Tiedon saavuttavuus, että pääsee kärryille, mistä oppimisvaikeuksissa on kyse.” Hän jatkaa: ” Esimerkiksi lukitestaajia ei täällä pohjoisessa oikein ole. Yksi testi ei välttämättä riitä ja aika ajoin tarvitaan uudelleen kartoituksia, mutta palveluja ei löydy läheltä. Yhdistys voi ainakin perheen tukena etsiä tietoa.”

Pohjoisen moninaiset oppijat ry:n vahvuutena on yhdistyksen sisäinen alueellinen yhteistyö. Yhdistyksen sihteeri Anne Siivola Kukkolankosken rannalla.

Tukea tarjotaan sekä verkossa että lähellä

POMO on aloittanut toimintansa verkossa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet asuvat eri puolilla Pohjois-Suomea. Yhdistyksen omat kokoontumiset toteutetaan verkossa. Verkossa on myös aloitettu kaikille avoin vertaistukiryhmä. Vertaistukiryhmän kokoontumisajat ja linkit löytyvät POMOn Facebook sivun tapahtumista.

Minna Kankaan mukaan oppimiskartoituksien tekemisestä on tiedoissa puutteita ja vanhemmat eivät osaa myöskään kysyä aiheesta eri tilanteissa, koska aihe myös heille uusi. ”Arjessa selviytyminen tulee raskaaksi, kun ei ole tietoa ja tukea. Itsellä oli myös yksinäisyyden tunne, että kukaan ei ymmärrä mistä on kyse,” hän muistelee tilannetta lasten oppimisvaikeuden kartoitusvaiheessa. Anne Siivola lisää, että vertaisryhmässä sekä erilaiset oppijat, että heidän vanhempansa saavat tukea tilanteeseen ja kuuntelijan, jolla on kokemusta aiheesta. Toisaalta samassa tilanteessa olevien henkilöiden vinkit ovat arvokkaita.

Vertaistukiryhmien lisäksi POMO järjestää syksyn aikana kolme omaa oppimisvaikeuksia ja niiden tukea käsittelevää webinaaria. Myös niiden tiedot ja ilmoittautumiset tulevat löytymään POMOn Facebook sivulta.

POMO on syksyn aikana myös ehtinyt jalkautumaan lähitapahtumiin sekä Oulussa että Torniossa. Kummallakin paikkakunnalla se oli mukana kansainvälisen Luki-viikon tapahtumissa, joihin myös monen pohjoisen paikkakunnan kirjastot osallistuivat esittelemällä oppimisvaikeuksista kertovaa kirjallisuutta sekä tukea kuten Celia-kirjaston äänikirjoja oppimisen tueksi.

Omien verkkotapahtumiensa lisäksi POMO on sekä verkossa että lähitapahtumassa mukana Erilaisten oppijoiden liiton pohjoiseen järjestämässä Hyvinvointia oppimisen apuvälineillä -viikon tapahtumissa 15.–19. marraskuuta. Sitä ennen POMOon ja sen toimintaan pääsee tutustumaan Pohjois-Pohjanmaan virtuaalisilla järjestömessuilla 9. marraskuuta.

Pohjoisen moninaiset oppijat ry on erilaisten oppijoiden tukena pohjoisessa. Minna Kangas Kojamon vierellä Torniossa.

Pohjoisen moninaiset oppijat ry lisää alueellista ymmärrystä oppimisvaikeuksia kohtaan

Pomo on etsinyt erilaisia matalankynnyksen tapoja, joilla yhdistystä voi lähestyä. Minna Kangas toteaa, että Lukivaikeus ja oppimisvaikeudet ovat hallittavia asioita, kunhan perhe saa oikeaan aikaan oikeanlaista tukea.” Toisaalta, jos ei tiedetä, mistä lapsen haasteet esimerkiksi koulussa ja harrastuksissa johtuvat, voi koko perhe väsyä, kun ei saa apua.

Pomo perustettiin, jottaon olemassa helposti lähestyttävä paikka, josta voi lähteä selvittämään oppimisvaikeuteen kuuluvia asioita. Anne Siivola toteaa, että kenenkään ei tarvitse käydä näitä asioita yksin läpi. Tarjoamme tukea ja tietoa.

POMOsta saa tietoa ja vinkkejä toimintaan myös opintojen lisäksi harrastuksiin ja työelämään. Yhdistys on nyt toiminnan käynnistyttyä kiinnostunut myös yhteistyöstä muiden yhdistysten, oppilaitosten ja päättäjien kanssa. Olemme halukkaita tuomaan oman panoksemme muuan muassa alueen hanketoimintaan, toteaa Minna Kangas. Alustavasti on mietitty, miten voisimme aloittaa yhteistyötä Kemin kaupungin lukutsempparin kanssa.

Myös POMOn kuten liitonkin toiminnassa korostetaan erilaisen oppijan kokonaisvaltaista kohtaamista ikään katsomatta. Varsinkin lapsille ja nuorille se on tärkeää, jatkaa Minna Kangas.

Sekä Anne Siivola että Minna Kangas haluavat korostaa POMOn mottoa: Yhdessä olemme enemmän. ” Tervetuloa toimimaan yhdessä meidän kanssamme, ei kaiveta epäkohtia esiin, vaan edistetään monenlaisten oppijoiden asiaa ja kerrotaan, mihin heillä on oikeus oppijoina.”

Lisätietoja ja neuvontaa oppimisvaikeuksista Pohjois-Suomessa:

Facebook Pohjoisenmoninaiset oppijat ry

Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyhdistys

Tekstiviesti tai WhatsApp numeroon:  0400 556 999