JÄSENJÄRJESTÖT-SARJA: Jose eli Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

Toiminnanjohtaja Päivi Ainasto korostaa, että Josen toiminnan ydin on vapaaehtoistoimijoiden aktiivisuudessa, jäsenkunnan laajenemisessa ja monipuolisuudessa sekä yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden kanssa aina opinnoista työelämään saakka.

Jose on paikallinen lukijärjestö, joka tarjoaa asiantuntijatukea, tietoa ja ohjausta matalalla kynnyksellä – sekä järjestää toimintaa henkilöille, jotka kokevat vaikeuksia oppimisessa.

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry tarjoaa aktiivista toimintaa oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille Pohjois-Karjalassa. Toiminnanjohtaja Päivi Ainaston mukaan varsinkin aikuisille on tällä hetkellä hyvin eri vaihtoehtoja tarjolla.

Vertaistukitoiminta on ollut yksi tärkeä osa Josea koulutus- ja virkistystoiminnan rinnalla aina yhdistyksen perustamisesta saakka 1998. Kuluvana syksynä Jose etsii maakunnasta vertaistukitoiminnasta kiinnostuneita niin osallistujia kuin uusia vetäjiäkin. Syksyn tavoitteena on perustaa muun muassa vanhemmille suunnattu vertaistukiryhmä. Lapsen oppimisvaikeudet eivät heijastu pelkästään koulussa oppimiseen vaan lapsen koko elämään. Vanhempien toisilleen tarjoama tuki ja vinkit lisäävät heidän ja koko perheen jaksamista oppimisen pulmien parissa.

Elinikäisen oppimisen keskus tukee aikuisia erilaisia oppijoita

Aikuisille, jotka ovat itse erilaisia oppijoita tukea antaa Elinikäisen oppimisen keskus, joka jatkaa toimintaansa ainakin vuoden vaihteeseen saakka. ERS -hankkeena toimiva paikallinen Oppimisen olohuone on osoittautunut Covid -19 pandemian aikana tärkeäksi toiminnaksi. Keskus tarjoaa henkilökohtaista oppimisen ohjausta lähi- että etätoimintoina. Hankkeen aikana keskuksesta on voinut varata hiljaisen työskentelytilan, jossa on ohjaaja tarvittaessa saatavilla. Ainasto sanoo, että muiden työskentelytilojen esimerkiksi kirjastojen ollessa suljettuna toimintamalli on ollut suosittu.

Lisäksi etäopinnot ja etätyö ovat tuoneet ohjaukseen uusia asiakkaita. Etätyö sopii osalle erilaisista oppijoista, ei kaikille. Etätyön ja -opintojen sujuvoittamiseksi monet asiakkaat ovat kääntyneet Elinikäisen oppimisen keskuksen puoleen. Hankkeen päätyttyä toimintamallille etsitään uusia rahoitusratkaisuja. Jose on kehittänyt omaa palvelutuotantoaan. Alueen oppilaitoksilla on ollut kiinnostusta opiskelijoiden käyttämiä tukipalveluita kohtaan.

Jose panostaa innovatiiviseen toimintaan erilaisessa oppimisessa

Jose tarjoaa Pohjois-Karjalassa aikuisille maksuttomia lukiseuloja ja lukitestausta. Toisinaan ensisijaisia reittejä kuten ammatillisen oppilaitoksen tai korkeakoulun opiskelijahuollossa voi olla ruuhkaa testeissä ja opiskelijat kääntyvät yhdistyksen puoleen. Päivi Ainasto toteaa, että palvelu on pääasiassa suunnattu niille aikuisille, joilla ei ole mahdollisuutta testiin esimerkiksi työ- tai opiskelijaterveydenhuollon kautta. Testauksessa yhdistys käyttää Niilo Mäki Instituutin testejä, jotka ovat hyväksyttyjä muun muassa ylioppilaskirjoituksissa.

Yhdistys antaa tukea ja ohjausta oppimisvaikeuksissa ilman testausta. Aikuisten kohdalla on oleellisempaa saada tukea ja muun muassa ohjausta oppimista tukevien apuvälineiden käytössä. Josessa sekä apuvälineasiantuntija että oppimisvalmentajat antavat ohjausta ja koulutusta esimerkiksi lukemista ja kirjoittamista helpottavien helppokäyttöisyys toimintojen ja ohjelmien ohjauksessa. Seuraava laajempi apuvälinekoulutus on syksyllä marraskuun puolivälissä.

Oppimisen apuvälineiden käytön harjoittelua kotona, töissä ja opinnoissa voivat asiakkaat jatkaa apuvälinereppujen avulla. Jose on kehittänyt lainattavat apuvälinereput. Päivi Ainasto korostaa, että on tärkeää päästä testaamaan oppimisen apuvälineitä oikeassa ympäristössä, niissä tehtävissä, joissa niitä tulisi jatkossa käyttämään. Repun lainaus mahdollistaa harjoittelun ja kokeilun ennen omien itselleen sopivien apuvälineiden hankkimista ja auttaa ohjauksessa saatuja keinojen soveltamisessa osaksi ohjattavan omaa arkea.

Apuvälinerepusta löytyy erilaisia oppimista helpottavia ja edistäviä oppimisen tuen välineitä kokeiltavaksi ja harjoiteltavaksi lainaajalle.

Josessa vakiintunet menetelmät ja uudet kokeilut sulautuvat toimivaksi kokonaisuudeksi

Pohjois-Karjalassa Josen Opinpesät ovat alueen asukkaille kirjastoista tuttuja oppimisvaikeuksien infopisteitä. Niissä on tarjolla tietoa sekä yhdistyksen toiminnasta että oppimisvaikeuksista.

Henkilökohtainen oppimisen ohjaus on ollut yhtenä Josen toimintana pitkään. Opinpesissä antoivat ohjausta ensin yhdistyksen vapaaehtoiset toimijat. Toiminta vakiintui Taitojen tukijat -hankkeen (2013–2015) myötä yhdistyksen perustoiminnaksi ja Elinikäisen oppimisen keskus ESR-hankeen kautta on pystytty laajentamaan sitä edelleen. 

Kesän 2021 lukileiri lapsille keräsi jälleen oppimisen äärelle täyden tuvallisen lapsia. Leikin lomassa muun muassa matematiikan harjoitteet livahtivat huomaamatta. Päivän päätteeksi iloiset leiriläiset kyselivät, milloin aloitetaan oppiminen. Ainaston mielestä se on parasta palautetta, että lapset, jotka kokevat, vaikka laskemisen vaikeaksi ovat asioineet innolla leikkikaupassa huomaamatta, että he ovat tehneet laskutoimituksia koko leikin ajan yhdessä ohjaajien kanssa. Oppimisvaikeuksia kokevien lasten on hyvä saada kokemuksia, että he osaavat asioita käytännössä, vaikka koulussa ei aina siltä tunnu. Onnistumisen elämykset ovat hyvän minäkuvan perusta, kun lapsi opettelee tuntemaan itseään oppijana.

Josen tulevaisuus

Palveluihin hakeutumisen vaikeus, pitkät odotusajat ja epäselvyys tukea tarjoavista tahoista – nämä saattavat olla tuttuja kokemuksia monelle oppimisvaikeuksia kokevalle.

Lasten, nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin suunnatuille matalan kynnyksen tukipalveluille on yhteiskunnallinen tarve, sillä hoitamatta jääneet ongelmat usein kasaantuvat aiheuttaen pitkäaikaisia seurauksia. Aikuisille suunnattua tukea oppimisvaikeuksiin ei juurikaan ole Pohjois-Karjalassa muuten saatavilla. Alueellisuuden käsitettä on välillä jouduttu miettimään, kun tuen tarpeessa olevilta asiakkailta on tullut kyselyjä Etelä-Karjalasta ja Pohjanmaalta saakka. Jose tekee yhteistyötä muiden alueiden kanssa muun muassa ottamalla vastaan vierailuryhmiä toisista jäsenjärjestöistä, joiden toiminta on vielä vapaaehtoistoiminnan varassa.

Josen ensimmäiset palkatut asiantuntijat saatiin 2005, kun Joensuuhun perustettiin 2005–2007 Lukineuvola osana Erilaisten oppijoiden liiton vetämää Lukineuvola hanketta. Joensuun seudun erilaiset oppijat ry on toinen liiton jäsenyhdistyksistä, jossa on palkattua henkilöstöä vapaaehtoistoimijoiden lisäksi.

Toiminnanjohtaja Päivi Ainasto korostaa, että silti Josen toiminnan ydin on vapaaehtoistoimijoiden aktiivisuudessa, jäsenkunnan laajenemisessa ja monipuolisuudessa. Elinvoimainen järjestön pohjana on sen toiminta yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden niin peruskouluista kuin jatko-opintoja tarjoavista oppilaitoksista, terveydenhuollon ja työelämän puolelta. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä, joka tukee sekä erilaisia oppijoita heidän eri elämänvaiheissansa että alueen omaa sosioekonomista infrastruktuuria.

Päivi Ainasto, toiminnanjohtaja, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

Jose on aktiivisesti mukana lokakuussa kansainvälisessä Luki-viikossa 4.-10.10.-21 ja järjestää tapahtumia, jotka toivottavasti myös innostavat mukaan toimintaan uusia jäseniä. Tarjolla on Luki-viikon teemaan liittyvä Live-stream Luki-vaikeudesta ja työhyvinvoinnista, oppimisen apuvälineiden esittelyn avoimet ovat, mahdollisuus tulla työskentelemään itsenäisesti ja henkilökohtaisen ohjaajan tuella, 7.10. torstai-iltapäivällä on valtakunnallisen ALLVAR-webinaarin kisakatsomo avoinna yleisölle ja perjantaina juodaan Luki-viikon päätteeksi vertaiskahvit yhdessä joselaisten kanssa.

Pohjois-Karjala tervetuloa mukaan JOSEn toimintaan!

Lisätietoja: JOSEn Luki-viikko 4.-1010.21

Lisätietojahttps://www.lukijose.fi/