Oppimisvaikeudet ja kodin tuki

”Erilainen oppija on erilainen oppija kotonakin.” -kansalaistoiminnan päällikkö Jenny Eräsaari

Neliosainen webinaarisarja ”Olisipa vanhemmat tienneet, että… ”- vanhempaininfo oppimisvaikeuksista ohjaa vanhempia huomiomaan, että heillä on jo kodin arjessa välineitä ja käytänteitä, joilla he tukevat lasta kotona.

Erilaisten oppijoiden liiton kansalaistoiminnan päällikkö Jenny Eräsaari pitää tärkeänä, että lapsi saa oppimisvaikeuksiin tukea myös kotona vanhemmilta. Hän kuitenkin korostaa, että kodin tuki eroaa opettajien koulussa antamasta lisäohjauksesta. Vanhemmat tukevat lastaan jo luonnostaan ja usein tämä on riittävää. Vanhemmilta ei odoteta mahdottomia erityissuorituksia.

Jokainen kokee oppimisen haasteet eri tavalla, ja osin tämän vuoksi vanhemmat kaipaavat usein käytännön vinkkejä ja neuvoja. Miten voin tukea lasta, jolla on oppimisvaikeus, on usein vanhempien esittämä kysymys. Siksi asiantuntijoiden rinnalla webinaarissa on mukana kokemusasiantuntijoita, projektikoordinaattori Sini Sairanen lisää. He ovat kokeneet koulupolun erilaisina oppijoina ja tukevat vanhempia kokemuksiensa kautta.

Oppimisvaikeus on ominaisuus

Oppimisvaikeus on terminä haastava, koska se viittaa oppimiseen. Oppiminen liitetään voimakkaasti kouluun ja opiskeluun. Kehitykselliset oppimisvaikeudet kuten lukivaikeus ovat pikemminkin niitä kokevan henkilön ominaisuuksia. Oppimisvaikeutta ei voi parantaa tai lasta korjata, koska hän ei ole sairas tai rikki. Kehitykselliset oppimisvaikeudet ovat synnynnäisiä, keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuvia vaikeuksia.

Oppimisvaikeuden, kuten lukivaikeuden kanssa on mahdollista oppia elämään. Oppimisvaikeus ei estä lasta toteuttamasta omia haaveitaan ja tavoitteitaan. Toisinaan siitä voi olla jopa hyötyä. Jotta näin pitkälle päästään on kodin ja koulun yhteistyö lapsen tuen kannalta tärkeää.

Jenny Eräsaari jatkaa, että webinaareissa oppimisvaikeuksista annetun perustiedon lisäksi, niissä tullaan puhumaan koulun tuesta ja lasten oikeuksista. Samalla halutaan tuoda esiin myös vanhempien rooli lasten elämässä kouluvuosien aikana ja yhteistyö koulun kanssa. ”Erilainen oppija on erilainen oppija kotonakin”, hän painottaa. Lapsen itsetunnolle on tärkeää, että diagnoosin jälkeen hän kokee olevansa sama hyväksytty persoona kuin ennen diagnoosia.

Nuori ja aikuinen nainen katsovat toisiaan ja nauravat iloisesti
Kotona jokainen saa olla oma itsensä.

Kokemusasiantuntijat vanhempien tukena

Webinaarissa puhujat ovat sekä Erilaisten oppijoiden liiton ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijoita että kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat kertovat omia lukitarinoita heidän oppimispoluiltaan ja kuinka he ovat pärjänneet elämässä lukivaikeuden kanssa.

Jenny Eräsaari toteaa, että webinaarit ovat onnistuneita, jos ne antavat vanhemmille ymmärrystä, että oppimisvaikeus on osa elämää ja kodin arkea.

Kokemusasiantuntijat rohkaisevat vanhempia tukemaan lapsia, kun he kasvaessaan etsivät itselleen sopivia tapoja oppia ja kompensoida haasteitaan. Oppia voi monella eri tavalla ja lapsen käyttämä metodi ei välttämättä ole sama kuin vanhemman. 

Monimuotoinen oppiminen tutuksi

Webinaarit tukevat monimuotoista oppimista. ”Webinaarisarjassa kerrotaan vanhemmille ja opettajille oppimisvaikeuksista ja kuinka koti voi tukea lasta etäopetuksessa ja kotitehtävissä erilaisilla perinteisillä ja digitaalisilla oppimisen apuvälineillä”, sanoo Sini Sairanen. Hän jatkaa, että neliosainen webinaarisarja on suunnattu ala- ja yläkoulu ikäisten lasten ja nuorten vanhemmille. Webinaarisarjassa vastataan myös vanhempien sekä opettajien kysymyksiin.

Webinaarisarjan syyskuun osuuksissa tutustutaan yleisesti oppimisvaikeuksiin. Lokakuun webinaareissa tutustutaan erilaisiin oppimisen tuen välineisiin. Mitä oppimisen tuen välineillä tarkoitetaan? Miten manuaaliset ja digitaaliset oppimisen tuenvälineet eroavat toisistaan? Ja miten niitä pääsee kokeilemaan sekä mistä niitä voi hankkia.

Webinaarien aikana vanhemmat huomaavat, että kodin arjessa on jo käytössä paljon hyviä lapsen oppimista tukevia käytänteitä aina oppimisen tuen apuvälineitä myöten, toteaa Jenny Eräsaari. Niistä ei vain ole puhuttu perheissä näillä nimillä, hän jatkaa.

Poika SUP-laudalla
Monimuotoinen oppiminen on osa lasten ja nuorten arkea.

”Olisipa vanhemmat tienneet, että… ”- vanhempaininfot

”Olisipa vanhemmat tienneet, että…” – vanhempaininfo oppimisvaikeuksista webinaarit järjestetään verkossa ja ne ovat maksuttomia.

Yleiseen webinaariosuuteen on varattu aikaa tunti. Sen jälkeen on mahdollisuus jäädä keskustelemaan chattiin muiden osallistujien sekä asiantuntijoiden kanssa.

Keskusteluosiossa Erilaisten oppijoiden liiton jäsenjärjestöt järjestävät myös mahdollisuuden keskustella alueellisesti, mitä toimintaa ja tukea on tarjolla eri puolilla Suomea.

Lisätietoja oppimisvaikeudet ja kodin tuki nettisivulta ja ilmoittautumiset webinaareihin.

Webinaarisarjan mainos

Chatissa kysymyksiin on vastaamassa asiantuntijoita Kuntoutussäätiöstä, Niilo Mäki Instituuttista, Datero ry:stä sekä Suomenkielipolku ry:stä.

Webinaari sarja toteutetaan Jenny ja Antti Wihuri säätiön saamalla rahoituksella.