Pohjoisen moninaiset oppijat ry eli POMO RY on Erilaisten oppijoiden liiton uusin jäsen

”Pohjoiset moninaiset oppijat ry on perustettu tukemaan moninaisten oppijoiden oppimista ja edunvalvontaa koko Pohjois-Suomen alueella”, korostaa yhdistyksen puheenjohtaja Eija Hevosmaa.

Erilaisten oppijoiden liiton uusin jäsenyhdistys on Pohjoiset moninaiset oppijat ry eli POMO RY. Tuore jäsenyhdistys hyödyntää toiminnassaan monipaikkaisuutta. Yhdistyksen jäseniä on mukana toiminnassa sekä perustamispaikkakunnalta Oulusta että muualta Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelta, varsinkin Meri-Lapin Tornion seutu on lähtenyt aktiivisesti yhdistyksen toimintaan mukaan.

”Pohjoiset moninaiset oppijat ry on perustettu tukemaan moninaisten oppijoiden oppimista ja edunvalvontaa koko Pohjois-Suomen alueella”, korostaa yhdistyksen puheenjohtaja Eija Hevosmaa. Hän jatkaa, POMO jalkautuu syksyllä muun muassa kirjastoihin kertomaan erilaisesta oppimisesta ja sen tukemisesta. ”Meillä tulee olemaan myös tietoiskun tyyppisiä etätapaamisia”, lisää Hevosmaa.

Pohjoisen moninaiset oppijat yhdistyksellä on tavoitteena tarjota moninaisille oppijoille vertaistukea sekä kouluttaa yhdessä Erilaisten oppijoiden liiton kanssa alueelle kokemusasiantuntijoita. Yhdistys toivoo voivansa tarjota vertaistukea myös moninaisten oppijoiden läheisille muuan muassa lasten ja nuorten vanhemmille.

Lisätietoja Pohjoisen moninaiset oppijat ry:stä eli POMOsta: