Eduskuntaan on perustettu Erilaisten oppijoiden tukiryhmä

”Oppimisvaikeuksia kokevien joukko on niin suuri, että hyvin järjestetyillä tuella ja palveluilla on myös valtava yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.” -Sarianna Reinikainen-

Erilaisten oppijoiden liiton pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Ryhmän perustivat sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta. Ryhmän pysyvä asiantuntijajäsen ja yhdyshenkilö järjestökentällä on Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

”On todella hienoa, että tämä ryhmä on nyt perustettu ja että ryhmään liittyi niin suuri joukko kansanedustajia. Se osoittaa, että eduskunnassa ymmärretään laajasti, miten tärkeää oppimisvaikeuksia kokevan henkilön on saada oikea-aikaista, oikeanlaista ja riittävää tukea elinikäisen oppimisen polulla”, iloitsee Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja, Sarianna Reinikainen. ”Oppimisvaikeuksia kokevien joukko on niin suuri, että hyvin järjestetyillä tuella ja palveluilla on myös valtava yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.”

Erilaisten oppijoiden tukiryhmän tärkeimmät tehtävät ovat oppimisvaikeuksia ja erilaista oppijuutta koskevan tiedon jakaminen, erilaisten oppijoiden tarvitsemien palvelujen varmistaminen sekä yhteistyön vahvistaminen asiantuntijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja päättäjien kesken. Muun yhteistyön lisäksi ryhmä järjestää oppimisvaikeuksia ja tuen keinoja käsitteleviä seminaareja.

”Riittävän tuen tarjoaminen oppimisvaikeuksiin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja läpi koko koulutuspolun on tärkeää, jotta jokainen lapsi ja nuori pääsee näyttämään kykynsä ja vahvuutensa. Lisäksi tukea on tarjottava myös aikuisille. Eduskunnassa perustettu erilaisten oppijoiden tukiryhmä tulee tekemään töitä sen puolesta, että jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen voidakseen oppia ja elää hyvää elämää”, korostavat eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Risikko ja varapuheenjohtaja Eloranta.

Työ erilaisten oppijoiden tukemisessa saa lisää näkyvyyttä

Erilaisten oppijoiden liitossa on yli 20 vuoden ajan tehty töitä erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun ja työllistymisen mahdollisuuksien edistämiseksi.

”Nykyään ymmärretään aiempaa paremmin, että myös aikuisilla on oppimisvaikeuksia, joihin he tarvitsevat tukea. Tällä hetkellä niin työelämässä, työnhakijoina kuin työvoiman ulkopuolella on suuri joukko aikuisia erilaisia oppijoita, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea oppimisvalmiuksiensa vahvistamiseen ja ohjausta erilaisten oppimista ja työssä suoriutumista helpottavien apuvälineiden käyttöön. Tällaisia oppimisen tuen palveluita ei aikuisille kuitenkaan ole, ja työelämässä oppimisvaikeudet ovat vielä melko vaiettu asia. Myös tämän puutteen korjaamiseen tukiryhmä tulee vaikuttamaan”, uskoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Reinikainen.

”Olemme valtavan iloisia siitä, että eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajat näkivät Erilaisten oppijoiden tukiryhmän perustamisen tärkeäksi. Erilaisten oppijoiden liitto tulee olemaan ryhmässä aktiivinen toimija ja viestinviejä sekä keskeinen linkki ryhmän ja oppimisvaikeuksien asiantuntija- ja kokemusasiantuntijaverkoston välillä. Ryhmän avulla erilaisten oppijoiden edunvalvonta saa aiempaa leveämmät ja voimakkaammat hartiat.”