Kokemusasiantuntijakoulutus on elämys ja antaa aikaa itselle

Koulutuksen kautta avautuu mahdollisuus kuulua kokemustoimintayhteisöön, joka rakentaa yhdessä erilaisia keinoja osallistua vaikuttamaan erilaisia oppijoita koskettaviin ilmiöihin.

Erilaisten oppijoiden liitto tekee työtä tasavertaisen osallistumisen puolesta. Liitto pyrkii edistämään erilaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Tässä ajassa se tarkoittaa myös verkossa tapahtuvan toiminnan kehittämistä niin että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua.

Kouluttajina toimivat Saana Alanko ja Jenny Eräsaari. Tavoitteena on rakentaa yhdessä oppimisen tila, jossa ei tarvitsisi tuntea pelkoa ja häpeää. He pyrkivät kuuntelemaan ja ymmärtämään erilaisen oppijan todellisuutta.  Koulutuksessa mittaaminen ja arvostelu jätetään taka-alalle ja tilalle otetaan asenne, jossa jokaisessa pyritään huomaamaan hyvää. Koulutuksen yksi keskeinen tavoite on rakentaa turvallinen oppimisen tila, jossa kunnioitetaan erilaisia tapoja olla ja oppia.

Kouluttajana toimiva Saana Alanko on itsekin erilaisen oppimisen kokemusasiantuntia, jolla on taito yhdistää oma ammatillinen- ja kokemusasiantuntijuus omaan työhönsä kokemustoiminnan kehittäjänä. Saana on kehittänyt mm.  turvallisen tilan pedagogiset arvot ja toimintatavat, jotka perustuvat aitoon kokemustietoon kokemusasiantuntijakoulutukseen osallistuneiden kautta.

Jenny Eräsaari toimii puolestaan Erilaisen oppijan liiton kansalaistoiminnan päällikkönä ja onkin edistänyt kokemustoimintaa omalla toiminnallisella asenteellaan. Saana ja Jenny rakentavat koulutuksia suurella intohimolla ja innostuksella.

Kokemusasiantuntijakoulutus on elämys ja aikaa itselleen

Kokemusasiantuntijakoulutus on ainutlaatuinen mahdollisuus pysähtyä pohtimaan omaa elämänkaarta erilaisena oppijana, ihmisenä muuttuvissa ympäristöissä. Koulutus on arvokas ja ainutlaatuinen matka omaan elämään yhdessä muiden vertaisten kanssa. Koulutuksen kautta avautuu mahdollisuus kuulua kokemustoimintayhteisöön, joka rakentaa yhdessä erilaisia keinoja osallistua vaikuttamaan erilaisia oppijoita koskettaviin ilmiöihin.

Koulutus toteutetaan toiminnallisilla ja luovilla menetelmillä, joiden kautta jokaisella osallistujalla on mahdollisuus löytää erilaisia keinoja ilmaista itseään. Koulutus perustuu yhdessä oppimiselle esimerkiksi pajatoiminnan kautta. Vuoden 2020 koulutuksen suosituimmiksi työpajoiksi nousi unelmointi- ja polkutyöpaja. Omat oikeudet -osio muistutti ihmisen perustarpeista, kuten nähdyksi ja kuuluksi tuleminen.

Koulutus tapahtuu verkossa online-opetuksena (Zoom) eikä vaadi aikaisempaa osaamista digialustoilla toimimisesta. Ennen koulutuksen alkua on mahdollisuus keskustella kouluttajan kanssa mahdollisista osallistumisen haasteista.

Kiinnostuitko? Vielä on muutama paikka jäljellä.

Ota yhteyttä Saanaan niin jutellaan lisää.

Lisätietoja:

Saana Alanko
050- 550 9971 (myös WhatsApp)
saana.alanko@eoliitto.fi

Ilmoittaudu mukaan kokemusasiantuntijakoulutukseen: Tapahtumat – Erilaisten oppijoiden liitto ry (eoliitto.fi)

Saana Alanko opinnäytetyö: ”Eniten mä pelkään sitä että paljastun tyhmäksi”-Turvallisen tilan pedagogiset arvot ja toimintatavat

Teksti: Saana Alanko