Datero studio

Datero – För digital jämställdhet i 20 år

Datero är ett data- och kunskapscenter för personer med funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter i Vasa. Vi samarbetar med anhöriga, yrkespersonal och organisationer, vi erbjuder experimentella grupper, vi ger råd och enskilda handledningar till familjer och vuxna med dyslexi. För yrkesverksamma erbjuder vi skolningar. Vi lånar även ut apparater och online – program som befrämjar funktionalitet, tillgänglig inlärning och arbete. Inom de olika projekten försöker vi täcka luckor i tjänsterna.   

Tillgänglighet 

Många har svårt att dra nytta av läromedel. Inom projektet Tillgängliga läromedel (SOMAT) lär vi oss att producera tillgängliga text-, bild-, video- och ljudfiler. Det här är till nytta för dem som har dyslexi eller inlärningssvårigheter, men även alla andra.  

De vuxnas utmaningar i läsning och skrivning 

Dyslexi uppfattas som ett problem för grundskolan. Efter det är ansvaret på individen. Tjänsterna för vuxna är otillräckliga och tillhandahålls huvudsakligen av den tredje sektorn.

Eftersom informationssamhället i allt högre grad kräver självständig läsning och skrivning i arbetslivet och studier bör ansvaret för tjänsterna utvidgas. När ansvaret för tjänsterna är oklart, åtgärdas inte problemet. Redan att ta upp frågan till diskussion verkar svårt i vissa yrkeskårer. 

I projektet Smarta verktyg – bättre resultat har vi förutom arbetet med opinionsbildning erbjudit vuxna, som bor i landskapet Österbotten, handledningstjänster med låg tröskel i bruket av digitala verktyg som underlättar läsning och skrivning. Våra tjänster har fått det bästa mottagandet i sysselsättningstjänster och organisationer som producerar studerandes stödtjänster.

Från dyslexi till funktionsvariationer 

Den vuxnas dyslexi bör ses som en egenskap, inte en defekt: Är den myndiga, utbildade och i övrigt verbalt begåvade personens långsamma läsning eller stavfel inlärningssvårigheter, eller en funktionsvariation gällande det skrivna språket?  

Stor-Britanniens premiärminister under det andra världskriget, Winston Churchill, hade dyslexi och en sekreterare. Tack vare sekreteraren lämnade premiärministerns styrkor inte outnyttjade. Nuförtiden innehåller datorernas system en ”egen sekreterare”.  Det är dags att föra fram kunskapen om alternativa verktyg för läsning och skrivning och koncentrera oss på, vilka talanger, idéer och lösningar medlemmar i vårt samhälle har; inte om hen skrivit ett ord fel. Vi bör sluta stämpla och tala om störningar och svårigheter och börja forma vår miljö sådan, att varje individ kan använda hela sin verkliga kapacitet.

Material finns här:  smaly.fi & somat.fi  

Våra nätbaseradekurser: datero.fi  

DATERO – DAta i TERrapi 

Skribenter: Sonja Haga-Erickson, projektchef, SMÄLY, Juho-Pekka Mäkipää, projektchef, SOMAT, Marja-Sisko Paloneva, verksamhetsledare, Datero rf 

Översättning från finska: Susanne Öst  

Bild: Datero ry 

Datero-Noppakerho ja M-S
Dateron toiminnanjohtaja Marja-Sisko Paloneva on tehnyt työtä oppimisen digitaalisten työkalujen käytön edistämiseksi 1980-luvulta alkaen.
Dateros verksamhetsledare Marja-Sisko Paloneva har arbetat för att främja användning av digitala verktyg för inlärning sedan 1980-talet.
Dateron ständi dyskleksiaviikolla.
Dateros ständ på dyslexiveckan.