Datero studio

Datero – 20 vuotta digitaalisen tasa-arvon puolesta

Datero on Vaasassa toimiva tieto- ja viestintätekniikkaa soveltava osaamiskeskus henkilöille, joilla on toimintarajoitteita tai oppimisvaikeuksia. Teemme yhteistyötä omaisten, ammattihenkilöstön ja järjestöjen kanssa. Tarjoamme kokeilevia ryhmiä, annamme neuvontaa ja yksilöllistä ohjausta perheille ja aikuisille, joilla on lukivaikeus. Ammattihenkilöstölle tarjoamme koulutuksia. Lainaamme myös joitakin toimintakykyä ja saavutettavaa oppimista ja työtä edistäviä laitteita ja online -ohjelmia. Projekteissa tartumme palvelujen aukkoihin.

Saavutettavuus

Monen on vaikeaa hyödyntää oppimateriaalia. Saavutettavat Oppimateriaalit (SOMAT) -projektissa opetetaan tuottamaan teksti-, kuva-, video- ja äänitiedostoista mahdollisimman saavutettavia. Tämä hyödyttää heitä, joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia, mutta myös kaikkia muita.

Aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen haasteet

Lukivaikeus mielletään peruskoulun ongelmaksi, jonka jälkeen vastuu on yksilön oma. Palvelut aikuisille ovat puutteelliset ja niitä tarjoaa lähinnä kolmas sektori. Koska tietoyhteiskunta vaatii yhä enemmän itsenäistä lukemista ja kirjoittamista työelämässä ja opinnoissa, vastuita palveluista olisi tarpeen laajentaa. Kun vastuut palveluista ovat epäselviä, asia jää helposti käsittelemättä. Puheeksi ottaminenkin vaikuttaa olevan osalle ammattihenkilöstä vaikeaa.

Älykkäitä välineitä – parempia tuloksia – hankkeessa olemme vaikuttamistyön ohella tarjonneet Pohjanmaan maakunnassa asuville aikuisille matalan kynnyksen ohjauspalveluita digitaalisten, lukemista ja kirjoittamista helpottavien sovellusten käyttöönottamiseksi. Palvelut on otettu parhaiten vastaan työllistymispalveluita ja opiskelijoiden tukipalveluita tuottavissa organisaatioissa.

Lukihäiriöstä toiminnan variaatioihin

Aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen haasteet tulee nähdä ominaisuutena, ei vajavuutena: Onko täysi-ikäisen koulutuksen saaneen henkilön hidas lukeminen tai oikeinkirjoitusvirheet oppimisvaikeuksia, vai onko kyseessä toiminnan variaatio kirjoitetun kielen suhteen? Iso-Britannian 2. maailmansodan aikaisella pääministerillä, Winston Churchillillä, oli lukivaikeus sekä sihteeri, jonka ansiosta pääministerin lukivaikeus ei estänyt johtajuutta. Nyt tietokoneiden käyttöjärjestelmissä on ominaisuutena ”oma sihteeri”. On aika tuoda vaihtoehtoiset lukemisen ja kirjoittamisen työkalut tietoisuuteen ja keskittyä siihen, mitä kykyjä, ideoita ja ratkaisuja yhteisömme jäsenillä on; ei siihen, kirjoittiko hän jonkin sanan väärin. Lopetetaan leimaaminen ja puhuminen häiriöstä tai vaikeudesta ja aletaan muokata ympäristöä sellaiseksi, että kukin yksilö voi käyttää todellista kapasiteettiaan.

Lisämateriaalia: smaly.fi & somat.fi

Tietoa verkkokursseista: datero.fi

DATERODAta TERapiassa ja erityisOpetuksessa

Teksti: Sonja Haga-Erickson, projektipäällikkö, SMÄLY, Juho-Pekka Mäkipää, projektipäällikkö, SOMAT, Marja-Sisko Paloneva, toiminnanjohtaja, Datero ry

Kuvat: Datero ry