Lukivaikeus työssä – haasteita ja vahvuuksia

Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen
Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen

Tiesitkö, että varovaisesti arvioiden noin joka kymmenennellä työntekijällä on lukivaikeus tai muuten haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa? Sitä esiintyy niin matalan kuin korkean koulutuksen hankkineilla työntekijöillä ja kaikilla ammattialoilla. Työpaikoilla lukivaikeudesta ja sen vaikutuksista ei kuitenkaan juuri tiedetä, eikä aikuisten lukivaikeudesta puhuta.

Muutama vuosi sitten istuin palaverissa kahden vakuutusyhtiön virkailijan kanssa ja kerroin Erilaisten oppijoiden liiton työstä. Tulin kysyneeksi, otetaanko oppimisvaikeudet mitenkään kyseisessä vakuutusyhtiössä huomioon. Tähän toinen miehistä kysyi, että eivätkö ne ole lähinnä kouluikään kuuluvia ongelmia? En ehtinyt korjata hänen käsitystään, kun toinen vastasi puolestani: ”No ei, minullakin on lukivaikeus!” Tähän toinen hämmästyneenä: ”Ai jaa, en tiennytkään, miksi et ole kertonut?” Aiheesta ei palaverissa puhuttu pidempään, mutta tästä lyhyestäkin puheeksi ottamisesta jäi hyvä mieli. Kuvittelin, miten miehet työpaikalle palatessaan jatkaisivat juttelua asiasta, oppien toisistaan uutta ja lisäten keskinäistä ymmärrystään.

Tällainen keskustelu voisi tapahtua lähes missä tahansa työpaikassa, sillä työntekijät eivät tule lukivaikeudestaan usein kertoneeksi. Parhaimmillaan avoimuus lisää kuitenkin ymmärrystä ja ehkäisee väärien oletusten ja tulkintojen syntymistä. Se mahdollistaa työnjaon, joka ottaa kunkin työntekijän taipumukset huomioon ja vähentää uupumisen riskiä. Avoimuuden edellytys kuitenkin on, että työpaikalla on turvallinen ja erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri.

Kun keväällä mietimme teemaa vuoden 2020 dysleksiaviikolle, päätimme keskittyä työelämään. Työelämän nopeat muutokset haastavat meitä kaikkia, mutta erityisesti ne voivat haastaa henkilöitä, joilla on oppimisvaikeuksia. Useissa viime vuosina toteutetuissa kehittämishankkeissa on kertynyt tietoa ja osaamista työntekijöiden tuen ja toisaalta työpaikkojen käytäntöjen kehittämistä varten.

Työpaikoille tarvitaan ennen kaikkea tietoa siitä, että lukivaikeus on ominaisuus, joka voi aiheuttaa joissain työtehtävissä haasteita, mutta jonka kanssa selviytymiseen löytyy hyviä keinoja ja digitaalisia työkaluja. Ja että kun lukivaikeutta ei tarvitse peitellä, työntekijän vahvuudet, kuten esimerkiksi luovuus, sinnikkyys ja erilaisuuden ymmärtäminen, pääsevät kukoistamaan.

Dysleksiaviikolla käynnistettiin kampanja ”Lukivaikeudesta lukivoimaan”, jossa osallistujat tuovat esiin tasapuolisesti sekä haasteet, joita he työssä kohtaavat, että vahvuudet, joiden avulla he niistä selviävät. Näistä videoista syntyy ihastuttavan monipuolinen kuva siitä moninaisuudesta, joka parhaimmillaan tekee työyhteisöistä enemmän kuin osiensa summan. Käy kurkkaamassa videoita eoliitto.fi/lukivoima ja osallistu kampanjaan!