Vuoden 2020 ALLVAR-palkinto erityisopettaja Marjo Nurmelle ja Teollisuusliitolle

Erilaisten oppijoiden liitto on myöntänyt vuoden 2020 ALLVAR-palkinnon Murikka-opiston viestintäaineiden opettaja ja erityisopettaja Marjo Nurmelle sekä Murikka-opistoa ylläpitävälle Teollisuusliitolle. 

Palkinto luovutetettiin kansainvälisellä dysleksiaviikolla pidetyssä ALLVAR-seminaarissa torstaina 8.10. Dysleksiaviikon ja seminaarin teema on Lukivaikeus työelämässä. Teemaa käsitellään työntekijöiden, työnantajien ja tutkimuksen näkökulmista. Palkinnon vastaanottivat Marjo Nurmi ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto

ALLVAR-palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on pitkäjänteisesti ja merkittävästi lisännyt tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja/tai edistänyt oppimisvaikeuksia kokevien yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia opinnoissa, työssä ja arjessa. Palkinto on saanut nimensä tunnetun lukivaikeuksisen arkkitehdin Alvar Aallon mukaan. Toinen ’l’ tulee ruotsin kielen sanasta ’allvar’, vakavasti otettava. Palkinto on myönnetty vuodesta 1998 lähtien. 

Kannustava opettaja

Viestintäaineiden opettaja, erityisopettaja Marjo Nurmi on toiminut Teollisuusliiton ylläpitämän työelämän kansanopiston, Murikka-opiston, opettajana vuodesta 1991 lähtien, lähes 30 vuotta. Näiden vuosien aikana hän on opettanut tuhansia teollisuuden alojen luottamushenkilöitä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä muita työntekijöitä. 

Opetuksessaan Marjo on pyrkinyt aktiivisesti vahvistamaan opiskelijoidensa kirjoitustaitoa ja kriittistä lukutaitoa sekä heidän tiedonhankinta- ja oppimistaitojaan. Hän on tunnistanut opiskelijoiden oppimisvaikeuksia sekä muita yksilöllisiä lukemisen ja kirjoittamisen haasteita ja auttanut heitä löytämään keinoja haasteiden kanssa selviytymisessä. 

Erästä luottamusmiestä lainaten, ”Marjo on opettajana rohkaiseva ja kannustava. Hän neuvoo ja auttaa, ja häneen tukeensa voi luottaa.” 

Taustalla Teollisuusliitto

Teollisuusliitto on pitänyt asian nostamista esille ja keskusteluun tärkeänä. Se on Murikka-opiston taustaorganisaationa mahdollistanut Marjo Nurmen merkittävän työn teollisuuden alojen työntekijöiden oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä. Teollisuusliitossa on ymmärretty, että myös teollisuuden alojen työntekijöistä suurella osalla on luki- tai muu oppimisvaikeus, joka täytyy ottaa työssä sekä koulutuksissa ja kursseilla huomioon. 

ALLVAR-palkinnon saaneet aikaisemmin: pääjohtajat Vappu Taipale ja Jukka Sarjala, lehtori Raija Syvälahti, lukitulkki Sisko Savolainen, pro- fessori Riitta Hari, rehtori Martti Antola, psykolo- gi Mervi Muotka, psykiatri Ilkka Taipale, ai- kuisopiskelijat Heli Kosonen ja Markku Mäkinen, lukijärjestöaktiivi Carina Sivén, sanasokea runoilija Arja Tiainen, ylilääkäri Pirjo Anttila, kieltenopet- taja Kari Moilanen, neuropsykologi Seija Haapa- salo, erityisopettaja Anna-Maija Hintikka, profes- sori Heikki Lyytinen, kokemusasiantuntija Leila Pirskanen, erityispedagogiikan professori Jarkko Hautamäki, lukijärjestöaktiivi Annamaria Saaris- to, erityisopettaja Irma Kärkkäinen, matematiikan erityisopettaja Hannele Ikäheimo ja erityispedago- giikan professori Leena Holopainen, kieltenopettaja ja järjestöaktiivi Eeva Siirala. 

Nimensä palkinto on saanut tunnetun lukivaikeuksisen, arkkitehti Alvar Aallon, mukaan. Toinen l-kirjain puolestaan tulee ruotsin kielen sanasta allvar, vakavasti otettava.

Eeva Siiralan ALLVAR-palkinto 2019.