Enterseniorit ry:n vertaisohjaajat antavat digiohjausta senioreille. Yksi vertaisohjaajista on Tauno Nuutinen.

LukSitko 2/19: Vapaaehtoista digiohjausta senioreille

Järvenpäässä ovi käy monessa toimintapisteessä tiuhaan, kun Enterseniorit ry:n vertaisohjaajat antavat digiohjausta senioreille. Yksi vertaisohjaajista on Tauno Nuutinen.

Perusasiat kuntoon

”Suurin osa senioreista tarvitsee apua ja tukea ihan perus- asioissa.

Osa tulee laitteiden kanssa ja kysyy, miten pannaan käyntiin, mitä tehdään. Toiset ovat jääneet pois työelä- mästä ja taidot ovat jo pidemmällä”, Nuutinen kuvaa digiasioissa tukea tarvitsevia senioreita.

Hän kertoo, että moni seniori on saanut opastusta laitteiden käyttöön nuoremmilta, usein sukulaisiltaan.

”Mutta he kokevat usein, etteivät ole oppineet ja heitä voi hävettää. Ongelmana on, että nuoret ja seniorit eivät aina ymmärrä toisiaan. ”

Kyse ei ole seniorin osaamattomuudesta, vaan tavasta oppia. Häpeä on oppimisessa turha tunne, mutta stressaa- va ja hankaloittaa uusien asioiden sisäistämistä. Seniorin ohjauksessa tarvitaan aikaa, rauhaa ja enemmän toistoja. Usein on kyse itseluottamuksesta ja sen vahvistamisesta. Huumorikin auttaa.

”Tietotekniikkaan liittyvät asiat eivät mene vanhem- malle ihmiselle aina kerralla perille, eikä tarvitsekaan”, korostaa Nuutinen.

Ääntä lisää!

Tauno Nuutinen osallistui syksyllä Järvenpään digita- pahtumaan, jossa Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskus järjesti infotilaisuuden liittyen oppimista tukeviin digisovelluksiin.

Nuutisen kokemuksen mukaan kehittyneempiä sovel- luksia, jotka liittyvät lukemisen ja kirjoittamisen apuvä- lineisiin tai muihin helppokäyttöominaisuuksiin seniorit käyttävät toistaiseksi vähän, koska niistä ei tiedetä tai oman osaamisen kehittämisen tarve ei liity niihin.

”Usein ollaan tasolla, jossa fontin suurentaminen ja äänen lisääminen on tärkeää ja riittää.

Jos tarvetta on enemmän, niin moni osaa jo itse käyttää sovelluksia paremmin. Joskus liiasta tarjonnasta voi olla myös haittaa. Alkuvaiheessa hyöty tulee siitä, että saadaan kavennettua valikkomäärää. ”

Tarvetta julkisten verkkopalveluiden demosovelluksille

Eniten senioreilla olisi tarvetta pankki- ja terveysverkko- palveuiden käytön opastamisessa.

”Valitettavasti tätä heidän ehdottomasti suurinta avun tarvetta ei ole mahdollista täyttää”, toteaa Nuutinen.

Julkisia verkkopalveluita, joita kaikkien on käytettävä, ei voi opettaa kädestä pitäen.

”Näillä palveluilla ei ole demoversioita, joilla harjoitella. Ja me emme voi auttaa, koska kyse on ihmisten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut verkkopalvelut ja yksityisyys täytyy turvata.”

Moni seniori pohtiikin, täytyykö heidän hankkia oma edunvalvoja, jotta pankki- ja viranomaisasiat saisi hoidettua verkossa.

”Vaikka muuten ei olisi mitään rajoitetta hoitaa omia asioitaan”, huomauttaa Nuutinen.

#Jos digiplavelut ja päivitykset, estävät ihmistä hoitamasta esimerkiksi omia pankkiasioitaan, on jotain pahasti vialla”, hän lisää.

On riski, että kansalliset digipalvelut syrjäyttävät osan ihmisistä ja vievät heiltä itsemäärämisoikeuden hoitaa omia asioitaan. Niin kutsutun digioven taakse on vaarassa jäädä liian moni kansalainen, iästä riippumatta.

”Tämä on nähtävissä ja sille pitää tehdä jotain. Päättäjät tulee tehdä tietoisiksi asiasta mahdollisimman pian.”

Miksi vapaaehtoisena?

Nyt 76-vuotiaan Tauno Nuutisen oma kiinnostus tieto- tekniikkaan alkoi jo 1970-luvulta.

”Tämä on ollut minulle tärkeä harrastus jo vuosi- kymmeniä. Nyt koen, että on mielekästä tukea ja auttaa senioreita.”

Nuutinen käy antamassa tietoteknistä tukea senioreille kerran viikossa. Hän kehuu Järvenpäätä, koska tietotek- nistä tukea antavat monipuolisesti monet eri tahot.

”Ja tämä antaa muutenkin paljon, tapaa ihmisiä, teh- dään yhdessä. Samalla oma osaaminen säilyy ja pysyy ajan tasalla.”

FAKTABOXI:

Enter ry

Enter ry on vuonna 1997 perustettu tieto- ja viestintätekniikasta kiinnostuneiden ikäihmis- ten yhdistys. Tavoitteena on auttaa ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan käytössä ja lisätä heidän digitaalista osallisuuttaan mm. henkilökohtaisen opastamisen kautta.

Lisätietoa: www.entersenior.fi

Teksti: Anita Wendelin
Artikkeli julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/19