LukSitko 2/19: Vapaaehtoiseksi pääkaupunkiseudulle!

Syksyllä 2019 HERO eli Helsingin seudun erilaiset oppijat järjestivät vapaaehtoistyön koulutuksen yhdessä Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. Tavoitteena oli, että koulutuksen myötä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voisivat löytää itselleen sopivimman toimintamuodon Herossa. Samalla he saivat koulutuksessa kattavasti tietoa oppimisvaikeuksista sekä vapaaehtoistoiminnasta yleensä. HERO:n vapaa-ajan ja vapaaehtoistyön koordinaattori Marika Kivilehto oli tyytyväinen kokonaisuuteen ja tavoitteena on järjestää vastaava koulutus alkuvuodesta 2020.

Miksi halusitte järjestää vapaaehtoistyön koulutuksia?

– Halusimme järjestää vapaaehtoistyöntekijöillem- mekoulutuksia, jotta he voisivat saada tietoa vapaaehtoi- suudesta HERO:ssa. Samalla he saavat tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisen apuvälineistä, jotta koulutetut voivat hyödyntää sitä vapaaehtoistyössään ja arjessaan, kertoo HERO:n vapaa-ajan ja vapaaehtoistyön koordinaattori Marika Kivilehto

Mihin HERO tarvitsee vapaaehtoisia?

– Järjestömme on aikoinaan perustettu vapaaehtoistyön voimin ja HERO tarvitsee vapaaehtoisia kehittyäkseen edelleen järjestönä. Haluamme, että vapaaehtoiset ovat mukana kehittämässä toimintaamme ja vaikuttamassa oppimisvaikeuksisten henkilöiden elämään konkreetti- sesti.

Mitä odotatte vapaaehtoisilta?

– Kiinnostusta oppimisvaikeus asioihin, halua tehdä yhdistyksessämme vapaaehtoistyötä, halua oppia erilaises- ta oppijuudesta ja halua ideoida ja kehittää toimintaam- me.

Millainen on hyvä vapaaehtoinen?

– Hyvä vapaaehtoinen on henkilö, joka on motivoitu- nut vapaaehtoistyöhön. Kiinnostus oppimisvaikeuksiin ja erilaiseen oppimiseen on plussaa.

Kuka sopii vapaaehtoiseksi?

– Henkilö, joka haluaa antaa omasta vapaa-ajastaan yhdistyksellemme aikaansa pyyteettömästi.

Kuten eräs vapaaehtoisemme kiteytti ja suositteli: HERO:n vapaaehtoiseksi ryhtymistä erilaisille oppijoille, luki-ihmisille, eläkkeellä oleville ja toki kaikille muillekin HERO:n toiminnasta kiinnostuneille.

Mikä vapaaehtoisissa on ihan parasta?

-Vapaaehtoisissa parasta on se, että he haluavat tehdä vapaaehtoistyötä. He tekevät vaikuttavaa ja arvokasta työtä meidän rinnallamme ja he ovat aivan loistavia! Upeita ihmisiä isolla sydämellä. Olen kiitollinen jokaises- ta meidän vapaaehtoisesta ja haluan heidän tietävän, että yhdistyksemme arvostaa heidän panostustaan yhdistyk- sessämme, iloitsee Marika Kivilehto HERO:sta.

Teksti: Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
Lisätietoja: www.lukihero.fi

Artikkeli julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/19