LukSitko 2/19: Oppimisen olohuone Joensuussa

Oppimisen olohuone osaksi Elinikäisen oppimisen keskus -hanketta Joensuussa.

Elinikäisen oppimisen keskus on hanke, jonka tuotoksena jatketaan ja parannetaan entisestään Oppimisen olohuoneen palveluita Joensuussa. Oppimisen olohuone on suunnattu työikäisille aikuisille, joilla on tarve kehittää omia perustaitojaan laskemisen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä oppimisen ja digimaailman parissa. Tavoitteena on, että mahdollisuudet työllistymiseen sekä työelämässä ja opinnoissa pärjäämiseen paranisivat taitojen kehittyessä ja henkilökohtaisten työkalujen lisääntyessä.

Oppimisen olohuone on kehitetty Erilaisten oppijoiden liiton Taitotuunaajat ESR-hankkeessa 2016-2019.

”Tuntuu hyvältä, että Oppimisen olohuone voi jatkaa tääl-lä toimintaansa ja kehittää sitä edelleen uuden sateenvar- jon alla”, sanoo Sari Haapala, joka on toiminut ohjaavana opettajana Joensuussa Taitotuunaajat-hankkeen aikana.

”Oppimisen olohuone on huomattavasti lämpimämpi ja kutsuvampi palvelun nimi kuin Elinikäisen oppimisen keskus, joten päätimme jatkaa sillä. Ihmisille Oppimisen olohuoneen konsepti on myös jo jonkin verran tuttu Joensuun alueella. Me tarjoamme sekä pienryhmä- että yksilöohjausta uusissa tiloissa, joissa perustaitoja voi harjoitella juuri opiskeluun ja ohjaukseen suunnitellussa oppimisympäristössä. Toiminta on maksutonta”, kertoo Elinikäisen oppimisen keskuksen hankepäällikkö Heli Kinnunen.


Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen avajaisia juhlittiin lokakuussa 2019.

Oppimisen olohuone sijaitsee Joensuun seudun
erilaisten oppijoiden toimistotiloissa Joensuussa.

”Ohjauksen osalta olemme olleet myös joustavia ja asiasta voidaan keskustella ja sopia erikseen kunkin asiak- kaan kanssa”, korostaa Kinnunen.

”Lisäksi haluamme asiakasta tukien keskustella kenties peruskoulun tai muuten opintopolun aikana muodostuneista negatiivisista käsityksistä omasta itsestä, oppimisesta ja omista taidoista. Tähän tarjoamme oi- keinlaisia välineitä, tukea ja ohjausta kunkin yksilölliseen tarpeeseen”.

”Pienryhmät ja yksilöohjaukset ovat jo alkaneet, mutta mukaan mahtuu vielä hyvin. Hankkeemme päättyy 2021 heinäkuussa, joten aikaa on”, hymyilee Kinnunen.

Elinikäisen oppimisen keskus – hanke:

Rahoittajat: ESR, Etelä-Savon ELY-keskus, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan Maakun- taliitto, Veikkaus
Hankeaika: 1.2.2019-31.07.2021
Toimenpiteet: Tarjotaan työikäisille tukea laskemisen sekä lukemisen ja kirjoittamisen haasteissa. Lisäksi tuetaan digitaitojen sekä oppi- mistaitojen kehittämisessä. Tukea on tarjolla sekä yksilöohjauksen että pienryhmien muodossa.

Taitotuunaajat, ESR-hanke, Oppimisen olohuone

Oppimisen olohuone on kehitetty Erilaisten oppijoiden liiton Taitotuunaajat ESR-hankkees- sa 2016-2019. Joensuussa asiakastyö Oppimisen olohuo- neessa jatkuu kuitenkin yhteistyössä Elinikäisen oppimisen keskuksen kanssa heinäkuuhun 2021 saakka. Lisätietoja: www.lukijose.fi

Teksti: Anita Wendelin
Artikkeli julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/19