Opettajien, ohjaajien ja muun ammattihenkilöstön peruskoulutukseen täytyy lisätä oppimisvaikeuksia koskevia sisältöjä, ja ammatissa toimiville täytyy järjestää täydennyskoulutusta.

LukSitko 1/19: Tehtävä tulevalle hallitukselle

Tervehdys LukSitkon lukijat!
Takana on jännittävä vaalikevät 2019. Tämän LukSitkon ilmestyessä hallitusneuvottelut ovat todennäköisesti vielä kesken, eikä hallitusohjelmaa ole tehty. Meitä erilaisen oppimisen ja oppimisvaikeuksien parissa toimivia kiinnostaa erityisesti, mitä hallitusohjelmaan kirjataan koulutuksen osalta sekä miten oppimisvaikeudet ja erilaiset oppijat otetaan tuleval- la hallituskaudella huomioon.

Vaalien alla koulutuksesta puhuttiin paljon ja kaikki puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että koulutukseen pitää työllisyyden lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi panostaa. Koulutusleikkaukset ovat olleet sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta vahingollisia ja lyhytnäköisiä. Keskustelu vaikuttavista keinoista, joilla voi edistää op- pimista ja nostaa väestön koulutustasoa, jäi vaalitenteissä kuitenkin vähäiseksi.

Eniten oli esillä kysymys oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen.

Erilaisten oppijoiden liitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että tulevalla hallituskaudella panostetaan huomattavasti aiempaa enemmän erilaisten oppijoiden tukemiseen. Opettajien, ohjaajien ja muun ammattihenkilöstön peruskoulutukseen täytyy lisätä oppimisvaikeuksia koskevia sisältöjä, ja ammatissa toimiville täytyy järjestää täydennyskoulutusta. Myös ammattilaisten jaksamista ja keskinäistä yhteistyötä täytyy tukea.

Erilaisten oppijoiden liitto on lähettänyt kaikille kansanedustajille viestin ja ehdotuksen kirjaukseksi hallitusohjelmaan:

Panostetaan määrätietoisesti syrjäytymistä ehkäisevään sekä työllisyyttä ja osallisuutta edistävään työhön turvaamalla oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja tuen resurssit varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, työelämässä, vapaassa kansansivistystyössä sekä TE- ja SOTE-palveluissa.

Neljä vuotta on riittävän pitkä aika saada aikaan näkyviä muutoksia. Toivottavasti seuraavien eduskuntavaalien alla voidaan todeta, että panostuksia on tehty ja ne ovat vaikuttaneet. Suunta on oikea, jos yhä useampi nuori, jolla on oppimisvaikeus, luottaa peruskoulun jälkeen itseensä oppijana, on löytänyt vahvuutensa ja voi valita itseään kiinnostavan toisen asteen koulutuksen. Ja jos yhä useampi aikuinen erilainen oppija pääsee mielekkääksi kokemaansa työhön ja sel- viytyy työelämän muutoksissa uupumatta. Ja jos työelämä- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa selvitetään aina, onko ongelmien taustalla oppimisvaikeus, ja tarjotaan sen kanssa selviytymiseen tukea ja kuntoutusta.

Sarianna Reinikainen

Sarianna Reinikainen, päätoimittaja LukSitko-lehti
toiminnanjohtaja Erilaisten oppijoiden liitto ry

Artikkeli julkaistu pääkirjoituksena 1/2019 LukSitkon printtilehdessä