LukSitko 2/18: ALLVAR-palkinto professori Leena Holopaiselle

Erilaisten oppijoiden liitto myöntää joka vuosi ALLVAR-palkinnon oppimista edistäneelle ja ansioituneelle henkilölle. Vuoden 2018 ALLVAR-palkinto myönnettiin professori Leena Holopaiselle.

Professori Leena Holopainen on Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n jäsen eli lyhyemmin JOSE jäsen. Hänen ansiostaan ovet ovat avautuneet yliopiston ja JOSE:n yhteistyölle. Tämän yhteistyön seurauksena erilaisten oppijoiden asema on parantunut Pohjois-Karjalassa.

Palkinto luovutettiin 10.11.2018 Joensuun seudun erilaisten oppijoiden 20-vuotisjuhlan, ”20 vuotta erilaista oppimista”, yhteydessä.

Uranuurtaja yhteistyössä yliopiston ja järjestökentän kanssa

Vuonna 2004 Leena Holopainen valittiin Joensuun yliopiston (vuodesta 2010 lähtien Itä-Suomen yliopis- to) erityispedagogiikan professoriksi, alanaan kielelliset vaikeudet. Hänen vastuullaan on ollut erityisopettajien koulutus, keskiössä erityisesti lukiopetuksen sekä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin kehittäminen sekä lukivaikeuksien negatiivisiin seurannaisvaikutuksiin vaikuttaminen.

Professori Leena Holopaisen kiinnostuksen kohteena ovat jo opiskeluajoista lähtien olleet lasten ja nuorten kielelliset vaikeudet. Käytännön kokemusta hän hankki työskennellessään peruskoulussa puheopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana.

Yhteistyö lukijärjes- töjen kanssa tuli kuvaan, kun hän vuonna 1996 aloitti työskentelyn tutkijana Niilo Mäki Instituutissa. Väitöskirjassaan hän seurasi oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemaan oppimisen kehittymistä esikouluiästä neljännelle luokalle.

Tutkimus tuotti arvokasta tietoa lukijärjestöjen edunvalvonta-, ohjaus- ja neuvontatyölle. Hän oli vastuullisena tutkijana NMI:ssä kehittämässä nuorten ja aikuisten arviointimenetelmiä, minkä tuloksena syntyivät ”lukiseula” ja yksilölliseen arviointiin perustuva lukitesti. Luennoimalla ja kouluttamalla hän on tuonut tutkimustuloksia arjen tasolle ja järjestökentän käyttöön.

ALLVAR-palkinto on saanut nimensä tunnetun luki- vaikeuksisen, arkkitehti Alvar Aallon mukaan. Toinen l-kirjain puolestaan tulee ruotsin kielen sanasta allvar, vakavasti otettava.

ALLVAR-palkinnon saaneet aikaisemmin:

pääjohtajat Vappu Taipale ja Jukka Sarjala, lehtori Raija Syvälahti, lukitulkki Sisko Savolainen, professori Riitta Hari, rehtori Martti Antola, psykologi Mervi Muotka, psykiatri Ilkka Taipale, aikuisopiskelijat Heli Kosonen ja Markku Mäkinen, lukijärjestöaktiivi Carina Sivén, sa- nasokea runoilija Arja Tiainen, KESKOn työterveyshuol- lon ylilääkäri Pirjo Anttila, kieltenopettaja Kari Moila- nen, neuropsykologi Seija Haapasalo, lukijärjestökonkari ja erityisopettaja Anna-Maija Hintikka, professori Heikki Lyytinen, kokemusasiantuntija Leila Pirskanen, erityispe- dagogiikan professori Jarkko Hautamäki, lukijärjestöaktii- vi Annamaria Saaristo, erityisopettaja Irma Kärkkäinen ja matematiikan erityisopettaja Hannele Ikäheimo.

Teksti: Airi Valkama
Artikkeli on julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/18