Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on myös keskeinen ja innostava kehittämisen kohde Erilaisten oppijoiden liitossa.

LukSitko 2/18: Tehdään sydämellä ja ammattitaidolla!

Erilaisten oppijoiden liiton puheenjohtaja Jussi Pihkala rentoutuu mökillä halonhakkuussa ja puita istuttamalla, saattaa häneen törmätä myös lenkkipolulla.

Arkityö Opetus-ja kulttuuriministeriössä opetusneuvoksena pitää hänet hyvin kartalla missä Suomessa mennään oppimisen toimialalla ja mitä on tulossa. Sitä tietotaitoa hän tuo myös Erilaisten oppijoiden liittoon ja uuteen strategiaan, jota on työstetty koko syksyn ajan.

”Tämä puheenjohtajuus on alkanut erinomaisesti. Jonkin verran tunsin Erilaisten oppijoiden liittoa etukäteen, mutta nyt olen totta kai päässyt paljon syvemmälle ja tutustunut toimijoihin. On ollut myös hienoa päästä aloittamaan tämä luottamustoimi tässä yhteiskunnallisessa muutosvaiheessa. Maailma muuttuu nopeasti ja olemme syksyn strategiatyössä työstäneet toimintamme suuntaa, arvoja ja visiota viiden vuoden päähän.”

Erilaisten oppijoiden liiton puheenjohtaja Jussi Pihkala

Pihkala nostaa strategiatyöstä esiin neljä keskeistä asiaa.

”Mitä toimintaa voimme vähentää, mistä voimme luopua kokonaan, mitä olemassa olevaa voi vahvistaa ja mitä uutta pitää luoda. Eli haetaan niitä kärkiä, joilla mennään eteenpäin ottaen huomioon ne rajalliset resurssit, jotka ovat aika niukat.”

Yhteistyö alueyhdistysten kanssa on kehittämisen tärkeimpiä osa-alueita.

”Alueyhdistysten ääni kuuluu strategiatyössä ja niin pitääkin. Tämä ei ole minkään pienen piirin asia. Osallistamista ja aktiivista vuorovaikutusta tarvitaan, jotta koemme olevamme yksi kokonaisuus.”

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on myös keskeinen ja innostava kehittämisen kohde Erilaisten oppijoiden liitossa.

”Oppimisvaikeudet koskettavat 10-20 prosentilla väestöstä. Me haluamme jatkossa yhä voimakkaammin tuoda esiin päättäjille sen, mitä se tarkoittaa ja mitä tulee tehdä, jotta esimerkiksi tuen saanti toteutuu yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea.”

Entä mikä on ollut suurin ilon aihe Erilaisten oppijoiden liiton toiminnassa?
”Nähdä se osaaminen, jota täällä on. Ja se intohimo, jolla tätä työtä eri puolilla tehdään. Se, että ollaan sydämellä mukana tässä toiminnassa. Nämä ovat tärkeitä asioita.”

Teksti: Anita Wendelin
Artikkeli julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/18