LukSitko 2/18: SOL Palvelut Oy sai paljon hyötyä Oppi-Va -hankkeelta

Haastateltavana henkilöstön kehityksen johtaja Merja Oljakka. 

”On ollut mielenkiintoista osallistua Oppi-Va -hankkeeseen ja sen myötä erilaisiin oppimista tukeviin työkaluihin 

Olemme myös erittäin tyytyväisiä hankkeen ammattilaisilta saatuihin oppeihin ja vinkkeihin, joihin liittyen meillä on myös ollut koulutusta. Muille työnantajille haluankin lähettää viestin, että kannattaa rohkeasti ja uteliaasti hyödyntää Oppi-Van työkalupakkia ja oppeja sekä verkostoja.” 

Miten SOL Palvelut Oy on hyödyntänyt Oppi-Vaa käytännössä?  

 ”Aloitimme henkilöstökyselyllä, joka kohdistettiin meillä tutoreille ja työhyvinvointimentoreille sekä yhden piirin palveluvastaaville. Tarkoituksena oli selvittää mm. työssäoppimista ja millaisia haasteita on lukemisessa, kirjoittamisessa, kielellisesti sekä kyvyssä hahmottaa ja millaista tukea tarvitaan. 

Myös työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä työn kuormitustekijöitä kartoitettiin ja kyselyä purettiin esimiesten kanssa.” 

Miten esimerkiksi työohjeet tai työntekijän perehdytys on muuttunut? 

 ”Olemme tehneet erityisesti myymälän puhtaanapitoon liittyen konseptimme mukaisesti työohjeita ja videoita sekä 360 kuvaa, joka on nyt koekäytössä. Odotamme innolla, miten se toimii erilaisilla laitteilla katsottuna. 

Halusimme ottaa huomioon myös ergonomian muiden tekijöiden ohella ja näin meillä oli moniammatillinen ryhmä työstämässä hanketta osaltamme, esimerkiksi fysioterapeutti oli mukana ohjaamassa ergonomista työskentelyä. 

Mikä on ollut suurin hyöty? 

Olemme oppineet uutta ja löytäneet uusia näkökulmia tehdä asioita, mm. selkokielisyyttä, uusia kuvauskulmia ja tekniikoita. Olemme toki tehneet jo aiemminkin paljon kuvallisia ohjeita ja myös videoita, mutta tämä vielä avasi videoiden ja 360 kuvan merkityksen sekä perehdyttämisessä, työn ohjaamisessa, työturvallisuudessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä kehittämisessä, jota aiomme hyödyntää myös jatkossa.  

Ja ennen kaikkea erilaisten oppijoiden ymmärtäminen on lisääntynyt. Olemme saaneet tehdä erinomaista yhteistyötä Oppi-Va -hankkeen Kati Tikkamäen ja Riikka Marttisen kanssa. Siitä iso kiitos myös heille. 

Teksti: Anita Wendelin 
Artikkeli on julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/18