Erilaisen oppijuuden kysymyksissä tekemisen tarve ei siis näillä näkymin lähivuosina eikä pidemmänkään ajan kuluessa vähene. Kysymys on ennen kaikkea siitä, mihin minäkin hetkenä keskitytään, mihin resurssit riittävät ja miten niitä saadaan lisää

LukSitko 2/18: Muutoksia ja suunnitelmia

Tervehdys LukSitkon lukijat!

Vuonna 2018 Erilaisten oppijoiden liitossa on eletty muutosten aikaa. Se on – kuten muutokset usein – aiheuttanut monenlaisia tunteita huolesta ja epävarmuudesta innostukseen ja toimintatarmoon, jälkimmäisten onneksi kasvaessa ja vahvistuessa.

Myös yhteiskunnassa laajemmin on meneillään useita isoja muutoksia, joilla on vaikutuksensa erilaisiin oppijoihin. Näitä ovat muun muassa esiopetuksen varhentaminen, ammatillisen ja lukiokoulutuksen uudistukset, työelämän muutokset, sekä meitä kaikkia koskettava toimin- taympäristön ja palvelujen digitalisoituminen.
Muutosten keskellä – tulevaa ennakoiden ja ratkaisuihin vaikuttaen – erilaisten oppijoiden näkökulman esiin tuominen on tärkein
tehtävämme. Parhaiden toimintamuotojen löytäminen tai politiikassa tehtäviin päätöksiin vaikuttaminen ei ole välttämättä helppoa, mutta
hihat on kääritty, ja haasteet odottavat taklaamista!

Erilaisen oppijuuden kysymyksissä tekemisen tarve ei siis näillä näkymin lähivuosina eikä pidemmänkään ajan kuluessa vähene. Kysymys on ennen kaikkea siitä, mihin minäkin hetkenä keskitytään, mihin resurssit riittävät ja miten niitä saadaan lisää. Tänä syksynä olemme muun muassa kouluttaneet varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisia, yritysten edustajia, järjestön vapaaehtoistoimijoita
ja nuoria kokemusasiantuntijoita. Olemme kehittäneet aikuisten yksilöllisen tuen ja ohjauksen mallia ja edistäneet sen käyttöönottoa eri puolilla Suomea sekä kehittäneet kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavaa Oppimispaja -mallia. Olemme tehneet pohjoismaista yhteistyötä järjestämällä ko- koukset erikseen pohjoismaisten sisarjärjestöjen edustajille ja niiden nuorille vapaaehtoistoimijoille. Olemme antaneet lausuntoja lakien ja uudistusten valmisteluun sekä osallistuneet työskentelyyn työryhmissä ja neuvottelukunnissa tuoden niihin erilaisten oppijoiden näkökulman. Jäsenyhdistyksissä on annettu vertaistukea, järjestetty monenlaista toimintaa ja tapahtumia sekä vaikutettu paikallisesti erilaisia oppijoita koskeviin asioihin.

Tänä vuonna Erilaisten oppijoiden liitossa on myös työstetty strategiaa vuosille 2019–23. Sitä on tehty laajalla joukolla, miettimällä, miltä maailma ja ympäristö lähivuosina erilaisten oppijoiden näkökulmasta näyttää, mihin uskomme ja mitä toivomme, mihin meitä kattojärjestönä
ja paikallisyhdistyksinä tarvitaan, ketkä ovat työssämme tärkeät yhteistyökumppanit, ja mihin meidän tulee nyt ja tulevaisuudessa toiminnassamme keskittyä. Strategiasta järjestömme saa lähivuosille yhteiset askelmerkit resurssien ja toiminnan suuntaamiselle. Päämäärähän on myös yhteinen: yhteiskunta, jossa kaikenlaiset oppijat saavat tarvitsemaansa tukea ja siten vahvuutensa ja lahjakkuutensa täysimääräisesti käyttöön.

Tänä syksynä toteutamme myös kauan kaivatun Eri- laisten oppijoiden liiton verkkosivujen uudistuksen. Uudesta sivustosta tulee yksi kokonaisuus, eli myös Oppimisen apuvälinekeskuksen sisältö integroidaan osaksi uutta sivustoa. Toivomme uuden sivuston sisältöineen ja toimintoineen tavoittavan teidät kaikki LukSitkon lukijat, samoin kuin muut oppimisessaan ja työssään tietoa ja tukea tarvitsevat. Haluamme tehdä sivustosta kiinnostavan, monipuolisen, palvelevan ja helppokäyttöisen, ja tarjota sitä kautta myös mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Tavoitteenamme on tehdä sivusto, jolla tekee mieli vierailla usein, ja jolta voi jakaa mielenkiintoista sisältöä somemaailmaan.

Viime keväänä Erilaisten oppijoiden liiton perustajajä- sen Airi Valkama jätti luottamustehtävänsä puheenjohtajana 17 vuoden jälkeen. Lämmin kiitos Airi pitkäjänteisestä ja merkittävästä työstä, jota olet tehnyt erilaisten oppijoiden ja järjestömme hyväksi! Nyt sinulla on aikaa kaikelle sille, mikä on menneinä vuosina jäänyt erilaisten oppijoiden tarpeiden ja toiveiden jälkeen toissijaiseksi. Siispä onnea ja iloa uuteen elämänvaiheeseen koko henkilöstön, hallituksen, vapaaehtoistoimijoiden ja kaikkien erilaisten oppijoiden puolesta!

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin keväällä 2018 opetusneuvos Jussi Pihkala Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työssään valtionhallinnossa Jussi osallistuu aitiopaikalla useisiin oppimista ja koulutusta koskeviin suunnittelun ja päätöksenteon prosesseihin, ja hänestä saimme laaja-alai- sesti asiaa tuntevan ja järjestötyötä arvostavan vaikuttajan toimintaamme.

Luottavaisin mielin ja hyvään kehitykseen uskoen jatkamme siis työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tunnelmallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2019!

Sarianna Reinikainen

Teksti: Sarianna Reinikainen, LukSitko-lehden päätoimittaja ja
Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja

Artikkeli on julkaistu LukSitko-printtilehti 2/18 pääkirjoituksena.