LukSitko 2/18: KUN TÖISSÄ TAKKUAA, EIKÄ MIKÄÄN SUJU -taustalla voi olla oppimisvaikeus

Taas töissä, uusi aamu ja uudet kujeet. Jännittää ja stressitaso korkealla.  

”Huomaako joku, etten osaa uutta asiaa vieläkään, etten ole oppinut? Muut jo menevät menojaan, jään jälkeen ja hävettää. Tiedän, että se johtuu mun oppimisvaikeudesta, mutta en uskalla kertoa siitä täällä työpaikalla, en etenkään Mirjalle”, miettii Pekka tuskaisena vaihtaessaan pukukopissa ylleen työhaalariaan. 

”Miksi Pekka ei ole vieläkään oppinut tätä uutta asiaa? Kuinka monta kertaa olenkaan yrittänyt? Lupaan olla rauhallinen, ja opetan vielä kerran. Mutta tämä on viimeinen kerta. Jos hän ei nyt opi, niin…”, miettii Pekan esihenkilö Mirja, joka on saanut muilta työntekijöiltä viestiä, ettei Pekka vieläkään osaa käynnistää uusittuja työkoneita oikein, eikä tehdä raporttia uuteen digitaaliseen lomakepohjaan. 

Onko tämä fiktiivinen tilanne tuttu? Molempia ahdistaa. Jos, niin puhaltakaa peli poikki. Kumpi tahansa. Ottakaa asia puheeksi.  

Nyt tarjolla on myös apua.  

Oppi-Va -hankkeessa on vuodesta 2017 työstetty menetelmiä, jossa työnantajille tarjotaan tukea, ohjeita ja välineitä, jotta kukaan työntekijöistä ei mahdollisen oppimisvaikeuden vuoksi syrjäydy työelämästä.  
 

”Oppimisvaikeus ei saa estää työntekijää suoriutumasta tehtävistään, vaan tukea ja välineitä on oltava olemassa”, sanoo Oppi-Va -hankkeen hankepäällikkö Mervi Ylitalo. 

Oppimisvaikeus on edelleen tabu työpaikoilla 

Työelämän jatkuva muutos ja tarve uudistua ja oppia uutta sekä digitalisaation lisääntyminen luo sekä työtekijöille että työnantajille haasteita. OPPI-VA -hankkeen tavoitteena on ollut, että työpaikoilla huomataan, millaisesta tuesta työntekijät hyötyvät ja räätälöidään työohjeet sen mukaan.  

”Haluamme lisätä tietoisuutta, että näistä asioista puhutaan. Aluksi mietimme paljon, miten saamme rikottua sen tabun, että uskalletaanko oppimisvaikeuksista puhua suoraan ja oikeilla nimillä ilman, että se on syyllistävää tai leimaavaa. Emme kuitenkaan ole lähteneet testaamaan henkilöstöä, tai keränneet tietoa keillä mahdollisesti on oppimisvaikeus, vaan haluamme löytää ja tuottaa tapoja, joista kaikki voivat hyötyä”, kertoo Ylitalo. 

Konkreettisesti Oppi-Va -hankkeessa on autettu työpaikoilla asioiden puheeksi ottamista eli dialogisuutta. Usein työohjeita on selkeytetty esimerkiksi kuvien, videoiden, animaatioiden tai vaikka sanelun avulla. Saatavilla on ollut monia erilaisia digitaalisia sovelluksia, joita on voitu ottaa käyttöön älypuhelimeen.  

”Työntekijöillä täytyy olla mahdollisuus oppia ja ylläpitää perustaidot ajan tasalla selviytyäkseen työn muutoksessa. Samalla kehitetään työpaikkojen sisäistä viestintää ja yhdenvertaisuuden toteutumista”, jatkaa Ylitalo. 

Mutta ennen kuin päästiin näin pitkälle, haluttiin selvittää missä vika. Ja sehän löytyi, todellinen valuvika. 

Aiemmassa pohjoismaisessa selvityshankkeessa todennettiin, että aikuisten oppimisvaikeudet etenkin Suomessa ovat tabu. Oppimisvaikeuksia ei tunnisteta työelämässä, ja jos, niin ei ole mitään välineitä niitä varten.  

”Mielikuva on, että koulussa oppimisvaikeudet tunnistetaan, mutta kun ihminen siirtyy työelämään,  oppimisvaikeudet jäävät sinne koulun penkille. Näinhän ei käy, vaan oppimisvaikeudet ovat siellä ihmisen selkärepussa aina. Hyvät oppimiskokemukset, mutta myöskin ne vaikeudet. Ja vaikka niitä haasteita kompensoidaan eri tavoin, aikuinen oppii välttelemään niitä tehtäviä, joissa kokee vaikeuksia. Samalla ihminen usein myös sulkeutuu ja etääntyy ottamasta uusia haasteita vastaan. Tämä voi aiheuttaa suuria haasteita työelämässä”, painottaa Ylitalo. 

Tunnistamaton oppimisvaikeus aiheuttaa työn välttelyä, lisää sairaspoissaoloja, tulee turhautumista ja ylikuormittumista.  

”Joku voi saada läheiseltä työkaverilta pitkään apua työtehtävien tekemisessä ja uuden opettelussa, mutta se johtaa ristiriitaan, jossa työkaveri joutuu salaamaan toisen haastavan tilanteen ja kuormittuu lopulta itse”, lisää Ylitalo. 

Virheet vähenevät, itseluottamus kasvaa 

Kun työntekijän haasteet, vaikeudet ja mahdollisesti taustalla ollut oppimisvaikeus on tunnistettu ja eri välineet otettu räätälöidysti työtehtävistä riippuen käyttöön, työn sujuminen vahvistuu, virheet vähenevät ja pulmia ratkaistaan. Työntekijän itseluottamus ja motivaatio lisääntyvät.  

”Kaikkien tulee päästä toteuttamaan oma potentiaalinsa työelämässä, tuomaan oma osaaminen ja ideat työn kehittämiseen.” 

Myös työhyvinvoinnin näkökulmasta ollaan ydinasioiden äärellä.  
 

”Vältytään siltä, että oletetaan jonkun olevan hankala tyyppi tai laiska, tai väärässä työpaikassa. Näillä tekijöillä on merkitystä myös työpaikkakiusaamisen ehkäisyssä”, huomauttaa Ylitalo. 

Työnantajat innoissaan Oppi-Va-hankkeen sisällöstä 

Oppi-Va -hankkeelle oli selkeä tilaus ja tarve sen alkaessa 2017, ja nyt syksyn aikana kysyntä on vain lisääntynyt. 

Oppi-Vassa on alusta saakka oltu suorassa kontaktissa työelämään ja yrityksiin.  
 

”Meidän pääkontaktit ovat olleet pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä, sekä henkilöstöpäälliköitä, koulutuspäälliköitä ja yksiköiden johtajia. Viesti on mennyt perille, vaikka hankkeen käynnistäminen vie aina sen oman aikansa. Tämän vuoden alusta olemme todella aktiivisesti ja hienosti päässeet yrityksiin. Lisäksi ammattiliitot ovat olleet tärkeä yhteistyökumppani, mukana ovat olleet SAK, PAM, AKT ja SEL.” 

Käytännössä hankkeessa on päästy työpaikoille usein juuri luottamusmiesten ja henkilöstöpäälliköiden kautta. Seuraavaksi on tehty alku- ja loppukartoitus ja niiden pohjalta räätälöity 1-3 päivää kestävä valmennus, joka perustuu kartoituksen tuloksiin. Alkukartoituksesta selviää mm. millaista tukea työntekijät kaipaavat työtehtävissään.  
 

”Olemme räätälöineet yhdessä yritysten kanssa heille sopivan työkalupakin, joka koostuu erilaisista sovelluksista ja ohjeista työntekoa tukemaan ja helpottamaan.” 

Oppi-Va -hankkeessa on oltu myös joustavia suhteessa yrityksiin 
”Lähtökohtainen suunnitelmahan ei aina sellaisenaan toimi, vaan sitä on muokattu yritysten omiin tarpeisiin. Se on tämän toiminnan vahvuus”, toteaa Ylitalo.  

Harva työnantaja esimerkiksi tietää, että TE-toimistosta voi hakea apuvälinehankintoihin tai työpaikan muutostöihin nk. työolosuhteiden järjestelytukea aina 4000 euroon saakka henkilöä kohden.  

Lopputuloksena Työ sujuvaksi!materiaali 

”Päätimme, että jotain on tehtävä ja halusimme hankkeessa kehittää jotain pysyvää ja käyttökelpoista. Tuotimme hankkeessa työkalupakin, materiaalin, joka julkaistaan joulukuun aikana Lectora-alustalla netissä. 

Materiaalin nimeksi tulee Työ sujuvaksi! ja siihen on koottu tietoa, vinkkejä, apuvälineitä ja hyötysovelluksia, joita on jo olemassa.  

”Me emme siis ole kehittäneet mitään uusia välineitä, vaan olemme koonneet yhteen sen, mitä on jo olemassa ja tarjotaan se maksuttomasti työantajien käyttöön.” 

Vuoden 2019 alusta materiaali Työ sujuvaksi! siirtyy Erilaisten oppijoiden liiton toiminnoksi ja materiaali löytyy Erilaisten oppijoiden nettisivuilta.  

Oppi-Va -hankkeen hankepäällikkö Mervi Ylitalolle hankkeen vetäminen on ollut palkitsevaa ja motivoivaa.  

”On onnistuttu hyvin, määrälliset tavoitteet saavutettu ja saatu vaikutusta ja vaikuttavuutta siellä, missä on oltu. Olemme aikataulussa ja saadaan valmis lopputuote. Uskomme, että kysyntä työnantajien keskuudessa jatkuu edelleen. Tärkeintähän on, että tämä tavoittaa esimiehet ja työntekijät, ja että työntekijät saavat tästä henkilökohtaista apua ja tukea, ja pysyvät työelämässä yhdenvertaisina mahdollisista oppimisvaikeuksista huolimatta.” 

FAKTABOXI: 

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin, ESR-hanke 2017-01/2019. 
Hankepäällikkö Mervi Ylitalo, Työväen Sivistysliitto 

Hallinnoija ja päätoteuttaja Työväen Sivistysliitto. Osatoteuttajat Erilaisten oppijoiden liitto, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus, Murikka-opisto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. 

Mukana olleita työnantajia: 

Etelä-Hämeen Marttapalvelut Oy, Fazer Makeiset ja Leipomo, Fazer Food Services, Kiinteistöpalvelu Kariniemi Oy, Kyrel Oy, Silta-Valmennus, SOL Palvelut Oy, Väinö Paunu Oy, Orkla Foods 

Mukana olevia ammattiliittoja:  

SAK, PAM, AKT, SEL 

Työ sujuvaksi! – työkalupakki:  
-julkaistaan joulukuun aikana, sijaitsee interaktiivisella Lector-alustalla, joka sijoitetaan Erilaisten oppijoiden liiton nettisivuille 2019 alkaen. 
-sisältää mm: esimerkkejä eri sovelluksista ja teknologioista, animaatioita, videoita, käytännön esimerkkejä ja haastatteluita, dialoogisuuden eli puheeksiottamisen vinkkejä, ohjeita ja vinkkejä työn opastukseen ja perehdytykseen 
 FAKTABOXI: Oppimisvaikeus työpaikoilla 

Oppimisvaikeuksia on arviolta jopa 10-20 %:lla aikuisista. Oppimisvaikeus voi vaikuttaa perustaitojen hallintaan. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, ja tuen tarve jää usein tunnistamatta.  

Oppimisvaikeus voi esiintyä työpaikalla yksittäisessä työvaiheessa niin sanottuna lokaalivaikeutena, esimerkiksi hitaana lukemisena, kirjoittamisen vaikeutena tai toistuvana virheenä. Se voi näkyä työtehtävän välttelynä.  

Työpaikalla oppimisvaikeuksien kanssa elävät ihmiset ovat hukattu lahjakkuusreservi. Heidän osaamisensa jää huomaamatta. 

Teksti: Anita Wendelin 
Artikkeli on julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/18